वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम

वाशीम जिल्हा पत्रकार टीम (० पत्रकार)
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (रिक्त) 
वाशीम जिल्हा प्रतिनिधी  (महिला रिक्त) 
वाशीम शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
वाशीम शहर विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रिसोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
रिसोड विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कारंजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)
कारंजा विधानसभा प्रतिनिधी (रिक्त)