राज्य दैनिक ‘बाळकडू’ अधिकृत पत्रकार यादी’ व पत्रकार नियमावली.

या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे पत्रकारांना सूचित करण्यात येत आहे कि, आपण जर बाळकडू पत्रकार होण्यासाठी फी भरली असेल आणि तुम्हाला आयकार्ड मिळाले नसेल तर ७०५७१०४००७ या संपर्क क्रमांक वर तशी माहिती द्यावी. ज्यांचे आयकार्ड तयार करून दिले गेले आहे फक्त त्यांचीच नावे या लिंक मध्ये दिलेली आहेत. आयकार्ड तयार झाल्यावरच या लिंक मध्ये नावे अपडेट करण्यात येतील. २० मे नंतर आयकार्ड मिळाले नाही अशी कोणाचीही तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही. त्यास सर्वस्वी पत्रकार जबाबदार राहतील.

राज्य दैनिक “बाळकडू” चे
महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार 
बातमीदार / वार्ताहर पत्रकार नावे
(सदर पत्रकार नियुक्त्या ३१/१२/२०२१ पर्यंतच्या एक वर्ष कालावधी साठी आहेत.)

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सायसिंग धमन्या पाडवी   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त 
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००२ शहादा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.संजय इंदास मोहिते  
(२) श्री.घनशाम हिरामन सोनवणे 
(३) श्री.प्रविण जगन्नाथ महिरे 
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००३ नंदुरबार विधानसभा मतदार संघ 
(१) श्री.गणेश सुकलाल मिस्तरी  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००४ नवापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रविण सुखदेव शिरसाठ   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००५ साक्री विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००६ धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
(१)श्री.सतिष नामदेव पवार  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००८ शिंदखेडा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त 
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००९ शिरपूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१० चोपडा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०११ रावेर विधानसभा मतदार संघ  
पत्रकार (१) रिक्त   
पत्रकार (२) रिक्त   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१२ भुसावळ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१३ जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघ 
(१) श्री.प्रकाश दयाराम मराठे   
(२) श्री.जयेश भास्कर चौधरी  
(३) श्री.राहुल रामवीर गौतम   
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मंगेश प्रल्हाद पाटील
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१५ अमळनेर विधानसभा मतदार संघ  
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१६ एरंडोल विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.भुषण सुभाष म्हस्के 
(२) श्री.दिनेश नवल चव्हाण    
(३) श्री.भाऊसाहेब रुंझू सूर्यवंशी   
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१७ चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघ 
(१) श्री.भाईदास दगा गोलाईत  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१८ पाचोरा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजेंद्र चंदू कोळी   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१९ जामनेर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अमोल दिपचंद बेलदार 
(२) श्री.मंगेश ज्ञानेश्वर धनगर 
(३) श्री.काशिनाथ सांडू शिंदे
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०२० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गोविंदा विश्राम पाटील 
(२) श्री.हेमंत मधुकर पाटील 
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२१ मलकापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रफुल्ल उल्हास बिचारे 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२२ बुलढाणा शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.शेखर लक्ष्मण पंधाडे 
(२) श्री.नीरज बबनराव लाड   
(३) श्री.धनंजय विश्वासराव शेळके   
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२३ चिखली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रसाद राजेश येवले 
(२) श्री.संतोष सुधाकर बाहेकर 
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२४ सिंदखेडराजा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अरुण माणिक तौर   
(२) श्री.बाळासाहेब भगवानराव भोसले  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२५ मेहकर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.आदेश प्रभाकर कावरखे   
(२) श्री.विशाल प्रदिप मापारी
(३) श्री.रविंद्र भगवान सुरुशे 
(४) श्री.अशोक संजाब वाठोरे   
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२६ खामगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.पवन गोविंदराव चव्हाण   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२७ जळगाव जामोद विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२८ अकोट विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विशाल विकासराव कुलट   
(२) श्री.विजय मधुकर भारसाकळे 
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२९ बाळापुर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.रामहरी शिवराम पल्हाड   
(२) श्री.प्रविण वासुदेव दांडगे   
(३) श्री.सचिन मनोहर सनगाळे  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३० अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३१ अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३३ रिसोड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.महादेव रमेश डहाळके   
(२) श्री.भागवत संजय डहाळके  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३४ वाशिम शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गोपाल बबनराव जेजेकार
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३५ कारंजा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दादाराव पांडुरंगजी बहुटे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३६ धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गोपाल शामरावजी मोकलकर   
(२) श्री.विकी हरिदास ढोले  
(३) श्री.हिमांशु अविनाश इंगळे   
(४) श्री.शशांक सुधीरराव चौधरी  
(५) श्री.शशांक प्रभाकर लोमटे 
पत्रकार (६) रिक्त  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३७ बडनेरा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.पदमाकर भास्करराव मंडोधरे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३८ अमरावती शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गजानन मनोहर जिरापुरे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३९ तिवसा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४० दर्यापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुनिल उत्तमराव माकोडे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४१ मेळघाट विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मयुरेश्वर गंफु बघाये   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४२ अचलपूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४३ मोर्शी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४४ आर्वी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४५ देवळी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४६ हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४७ वर्धा शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.बद्रीप्रसाद कमलाप्रसाद पांडे  
(२) श्री.पवन सुभाषराव चंबुलवार   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४८ काटोल विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४९ सावनेर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दिवाकर नागोराव घेर   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५० हिंगणा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुरज दिपक बमनोटे 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५१ उमरेड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५२ नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५३ नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५४ नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५५ नागपूर मध्य विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५६ नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५७ नागपूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रविण आबाजी मेश्राम  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५८ कामठी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५९ रामटेक विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६० तुमसर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गुलशन रमेश अठराहे 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६१ भंडारा पवनी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.लक्ष्मण भास्कर फुंडे  
(२) श्री.प्रशांत हणाजी शिवणकर  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६२ साकोली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुरज शेषराव निखाडे   
(२) श्री.मार्सल रतीलाल हजारे   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६३ अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.बिंबिसार रुपचंद शहारे 
(२) श्री.रविचंद्र शंकर देशमुख   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६४ तिरोडा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६५ गोंदिया शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६६ आमगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राधेशाम शंकर चाकाटे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६७ आरमोरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.पंकज प्रेमदास चहांदे 
(२) सौ.लता माणिकराव कोलते  
(३) श्री.दिनेश रामाजी बनकर 
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६८ गडचिरोली शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६९ अहेरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सदाशिव नकाजी माकडे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७० राजुरा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गणेश नानाजी पिंपळशेंडे 
(२) श्री.अमोल सदाशिव राऊत  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७१ चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.वसंत बापूराव वडस्कर   
पत्रकार (२) रिक्त   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७२ बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७३ ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७४ चिमूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७५ वरोरा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७६ वणी यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अमोल सुर्यभानराव कुमरे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७७ राळेगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सचिन वासुदेवराव झिटे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७८ यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७९ दिग्रस विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गजल गोकुळ पवार  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८० आर्णी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विक्रांत एकनाथ भाटे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८१ पुसद विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८२ उमरखेड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मनोज दिपकराव सुरोशे 
(२) श्री.लखन रामराव लोंढे  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८४ हदगाव-हिमायतनगर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजकुमार चंपतराव भुसारे   
(२) श्री.तुकाराम माधवराव चव्हाण   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८५ भोकर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८६ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.देविदास सोमाजीराव एंगडे 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८८ लोहा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.बालाजी माधवराव वाघमारे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८९ नायगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.हनमंत विठ्ठल बोमलवाड  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९० देगलूर बिलोली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.महादेव शरणप्पा उप्पे   
(२) श्री.शिवराज लक्ष्मणराव भायनुरे  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९१ मुखेड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गजानन तुकाराम जाधव   
(२) श्री.परशुराम गणेश ताटे  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९२ वसमत विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.काशिनाथ पांडुरंग भालेराव   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९३ कळमनुरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.शिवाजी रामजी मोहळे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९४ हिंगोली शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९५ जिंतूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९६ परभणी शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुरेश रामराव लोनसने   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९७ गंगाखेड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९८ पाथरी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९९ परतूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजु विष्णुपंत शिंदे  
(२) श्री.दिपक रामाजी हिवाळे  
(३) सौ.मंजुषा राहुल काळे  
(४) श्री.सतीश विश्वनाथ काळे  
(५) श्री.मुरलीधर डिगांबर बिडवे
पत्रकार (६) रिक्त  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०० घनसावंगी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.रमेश राधाकिशन सुरशे  
(२) श्री.अंबादास भाऊराव गायकवाड  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०१ जालना शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०२ बदनापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०३ भोकरदन विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.साहेबराव श्रीराम पवार  
(२) श्री.मनोज पुनमचंद परदेशी   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०४ सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विजय रमेश काळे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०५ कन्नड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सचिन दत्तात्रय भामरे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०६ फुलंब्री विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.निलेश विठ्ठल मिरगे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०७ संभाजीनगर मध्य विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अनिल पुर्णाजी इंगळे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०८ संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०९ संभाजीनगर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११० पैठण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.पवन अंकुश चव्हाण   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१११ गंगापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रमोद वसंतराव धुळे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११२ वैजापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११३ नांदगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.ईश्वर शिवहर जाधव 
(२) श्री.ललित कैलास घाडगे
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११४ मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११५ मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११६ बागलाण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११७ कळवण सुरगाणा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.योगेश किसन पवार  
(२) श्री.योगेश तुकाराम बागुल  
(३) श्री.युवराज पोपट वाघ  
(४) श्री.गौतम जिभाऊ शितोळे  
(५) श्री.दत्तु पंढरीनाथ अहिरे 
(६) कु.नेहा मंगेश पवार  
(७) श्री.रविंद्र बाळू आहेर  
पत्रकार (८) रिक्त  
पत्रकार (९) रिक्त  
पत्रकार (१०) रिक्त 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११८ चांदवड देवळा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राकेश परसराम आहेर   
(२) श्री.प्रविण कैलास आहेर  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११९ येवला लासलगाव विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अवधूत रामदास हारदे   
(२) श्री.नवनाथ नाना गाढे  
(३) श्री.सुनिल चंद्रकांत क्षीरसागर   
(४) श्री.भाऊसाहेब कचरू गाढे  
(५) श्री.अमोल गोरखनाथ उराडे
(६) श्री.संदिप रतन जाधव   
(७) श्री.ऋषिकेश खुशाल गायकवाड  
पत्रकार (८) रिक्त  
पत्रकार (९) रिक्त  
पत्रकार (१०) रिक्त 
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२० सिन्नर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२१ निफाड विधानसभा मतदार संघ  
(१) श्री.विनोद रमेश गायकवाड  
(२) श्री.राहूल दिलीप कुलकर्णी  
(३) श्री.सुनिल म्हसु खैरे  
(४) श्री.माधव गोपीनाथ ढोमसे   
(५) श्री.रमेश संपत सानप 
पत्रकार (६) रिक्त  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२२ दिंडोरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.नरेंद्र मनोहर भुसारे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२४ नाशिक मध्य विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२५ नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राहुल सुरेश चौधरी 
(२) श्री.भुषण सोमनाथ मोते   
(३) श्री.मुकेश शांताराम येशी   
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२६ देवळाली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अतुल एकनाथ शिंदे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२७ इगतपुरी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२८ डहाणू विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२९ विक्रमगड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३० पालघर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३१ बोईसर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.संदीप नरहर संखे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजेश रमेश चौकेकर   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३३ वसई विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मयूर बारकू मेने 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३५ शहापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अनंत देविदास बोरसे  
(२) श्री.रविंद्र मुकुंद खाडे  
(३) श्री.सुनिल बुधाजी फर्डे   
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३६ भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३७ भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३९ मुरबाड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४० अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अमोल देविदास शेरखाणे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४१ उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विलास जनार्दन काकडे 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४२ कल्याण पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४३ डोंबिवली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रविण नावजी बेटकर  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४४ कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४५ मीरा भाईंदर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४६ ओवळा माजीवाडा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.शशिकांत शिवराम ठसाळ  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४७ कोपरी पाचपाखडी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४८ ठाणे शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४९ मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५० ऐरोली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुदर्शन अरुण कौदरे   
(२) श्री.संदेश चंद्रकांत घोले  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५१ बेलापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५२ बोरीवली विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५३ दहिसर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.पंडित मोतीराम मोहिते-पाटील   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५४ मागाठाणे विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५५ मुलुंड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दिलीप मोहन अहिनवे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५६ विक्रोळी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५७ भांडूप विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५८ जोगेश्वरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.संदिप बंडेराव भोईटे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५९ दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अनिल विष्णु तरडे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६० कांदिवली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.आशिष भालचंद्र मोरे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६१ चारकोप विधनसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६२ मालाड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६४ वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६५ अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६६ अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६७ विलेपार्ले विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६८ चांदिवली विधनसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६९ घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.बाळू बबनराव राऊत  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७२ अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७३ चेंबूर विधासभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७४ कुर्ला विधासभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७५ कलिना विधनसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७६ वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७७ वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघ 
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७८ धारावी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७९ सिव कोळीवाडा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८० वडाळा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८१ माहीम विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८२ वरळी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दिपक दामोदर यादव  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८३ शिवडी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८४ भायखळा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८५ मलबार हिल विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८६ मुंबादेवी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.संजय शशिकांत लिमकर   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८७ कुलाबा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८८ पनवेल विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.नंदू कचरू वारुंगसे   
(२) श्री.नागेंद्रनाथ मारुती दहिहंडे  
(३) श्री.पंडीत धनजी फंगाळ  
(४) सौ.छाया चंद्रदास म्हात्रे   
(५) सौ.देवयानी कुलकर्णी-भगत
(६) श्री.प्रसाद प्रल्हाद सरक   
(७) श्री.चंद्रकांत धर्मा फडके   
पत्रकार (८) रिक्त  
पत्रकार (९) रिक्त  
पत्रकार (१०) रिक्त 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८९ कर्जत खालापूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.भास्कर दगा सुर्यवंशी   
(२) श्री.सतिश हरिश्चंद्र पाटील   
(३) श्री.रामदास जनार्दन माळी  
(४) श्री.राजेंद्र रामचंद्र म्हात्रे 
(५) श्री.ईश्वर देविदास कासार
पत्रकार (६) रिक्त  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९० उरण विधानसभा मतदार संघ
(१) सौ.तृप्ती घनश्याम भोईर   
(२) श्री.नितीन जयवंत कडपे   
(३) श्री.संग्राम भाऊ ठाकूर   
(४) श्रीमती दिप्ती वसंत पाटील   
(५) श्रीमती रेश्मा मारुती म्हात्रे 
पत्रकार (६) रिक्त  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त 
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९१ पेण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मितेश सुरेश जाधव   
(२) सौ.मंजुळा हिराचंद्र म्हात्रे   
(३) श्री.महेंद्र सदानंद माने   
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (ककण विभाग)
१९२ अलिबाग विधनसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९३ श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९४ महाड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.संदेश अजित मुळे  
(२) श्री.अरविंद मधुकर जाधव   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९५ जुन्नर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रविण रामचंद्र देशमुख 
(२) श्री.प्रविण चंद्रकांत कांबळे 
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९६ आंबेगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९७ खेड आळंदी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९८ शिरूर हवेली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दिपक उत्तम गिरी   
(२) श्री.श्रीनिवास अशोक पाटील
(३) श्री.सहदेव नागनाथ खंडागळे 
(४) श्री.ज्ञानेश्वर महादेव शिंदे 
(५) श्री.विजय वामन रणदिवे
(६) श्री.आनंद शिवाजी वैराट  
पत्रकार (७) रिक्त  
पत्रकार (८) रिक्त           
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९९ दौंड विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०० इंदापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०१ बारामती विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०२ पुरंदर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सोमनाथ सदाशिव काळाणे
(२) श्री.योगेश दशरथ खुटवड
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०३ भोर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०४ मावळ विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुभाष शंकर भोते
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०५ चिंचवड विधानसभा मतदार संघ
(१) सौ.सरिता सचिन डोंगरे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०६ पिंपरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.मनिष सुरेश नेरुरकर 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०७ भोसरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.उध्दव मुरलीधर नहाटे
(२) श्री.संतोष दादाभाऊ उकिर्डे   
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०८ वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.स्वामी दिगंबर दळवी 
(२) श्री.संकेत गोपाल सोनवणी 
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त        
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अतुल अशोक खोपटकर 
(२) कु.मयुरी कृष्णा पैलवान 
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१० कोथरूड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.गणेश अशोक सकपाळ 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२११ खडकवासला विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.रमेश राजाराम देसाई
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१२ पर्वती विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१३ हडपसर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अमोल चंद्रकांत धडके 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१४ पुणे छावणी (कॅन्टोमेंट) विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१५ कसबा पेठ विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.ललितकुमार अनिल अगावणे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१६ अकोले विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१७ संगमनेर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१८ शिर्डी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१९ कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२० श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२१ नेवासा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.कमलेश अनिलराव शेवाळे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२२ शेवगाव पाथर्डी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सुरेश अशोक विधाते 
(२) श्री.सुरेश भगवान पाटील
(३) श्री.सुयोगकुमार मिठठू कोळेकर 
(४) श्री.उदय रंगनाथ गांगुर्डे 
पत्रकार (५) रिक्त    
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२३ राहुरी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२४ पारनेर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजकुमार संपतराव इकडे 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२५ नगर शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२६ श्रीगोंदा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अक्षय अनिल धेंडे 
(२) श्री.विजय कुंडलिक मांडे 
(३) श्री.सागर बाळासाहेब उबाळे 
(४) श्री.सोमनाथ संजय झाकणे 
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२७ कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.आकाश बाबासाहेब कटके 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२८ गेवराई विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२९ माजलगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३० बीड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दिनेश सुभाष शिंदे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३१ आष्टी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राम कुंडलिक ढाकणे 
(२) श्री.अशोक धर्मराज खेडकर 
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३२ केज विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.महादेव पांडुरंग दळवे 
(२) श्री.विश्वास भगवान राऊत
(३) श्री.व्यंकटेश गोपाळराव जोशी
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३३ परळी वैजनाथ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.वर्धमान शितलनाथ कोंडेकर 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त      
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.नितीन बस्वराज मोहनाळे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३६ अहमदपूर - चाकूर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दत्तात्रय रामदास बेंबडे  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३७ उदगीर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.शिवप्रसाद शेषेराव काळे   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३८ निलंगा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.राजकुमार शेषेराव काळे
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३९ औसा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विजयकुमार जनार्दन कदम   
(२) श्री.सचिन सुधाकर देशपांडे   
(३) श्री.परमेश्वर मनोहर बोकडे   
(४) श्री.विकास नारायण पांचाळ  
पत्रकार (५) रिक्त
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४० उमरगा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४१ तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४२ धाराशिव शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.हनुमंत सर्जेराव देशमुख 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४३ भूम-परांडा-वाशी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.जनार्धन महादेव डांगे  
(२) श्री.पांडुरंग किसन शिवतारे  
(३) श्री.अजित सुभाषराव मोटे  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४४ करमाळा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४५ माढा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४६ बार्शी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४७ मोहोळ विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.दादासाहेब श्रीराम गायकवाड 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४८ सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.निशांत सुनिल वाघमारे 
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४९ सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रदिपकुमार प्रकाश शिंदे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५० अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अजमेर महेबुब शेख 
(२) श्री.हसन कासीम नदाफ 
(३) श्री.सिद्धराम कल्याणी पाटील
(४) श्री.दिलशाद अल्लाबक्ष मणुरे
(५) श्री.विजय नागनाथ माने 
(६) श्री.शिवचलप्पा शिवपुत्र गौडगांव  
पत्रकार (७) रिक्त 
पत्रकार (८) रिक्त  
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५१ सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.साहेबराव भारत परबत
(२) श्री.अरविंद धरेप्पा बगले 
(३) श्री.नागनाथ भिमाशंकर कोळी 
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५२ पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विकास लक्ष्मण सरवळे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५३ सांगोला विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५४ माळशिरस विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५५ फलटण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.सचिन रामचंद्र गोसावी 
(२) श्री.तात्या अशोक आढाव 
(३) श्री.सुभाष हनुमंत जाधव 
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५६ वाई महाबळेश्वर खंडाळा विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.भागवत विलास चव्हाण 
(२) श्री.राहुल सुभाष शेलार 
(३) श्री.गणेश अंकुश जाधव 
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त    
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५८ माण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५९ कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त     
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.चंद्रकांत भिमराव पवार 
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६१ पाटण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६२ सातारा शहर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६३ दापोली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.विश्वनाथ दगडू पाटील
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६४ गुहागर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६५ चिपळूण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६६ रत्नागिरी शहर विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रदिप सुरेश तळेकर  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६७ राजापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६८ कणकवली विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२६९ कुडाळ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२७० सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.खेमराज रत्नाकर भगत   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.नारायण श्रीकांत शिरोळकर  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.अमीर जैनुल जमादार   
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७३ कागल विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७७ शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८१ सांगली विधानसभा मतदार संघ
(१) श्री.प्रमोद संतराम चिनके
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८२ मिरज विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८३ इस्लामपूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८४ शिराळा विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८५ पलूस कडेगाव विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८६ खानापूर विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८७ तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८८ जत विधानसभा मतदार संघ
पत्रकार (१) रिक्त  
पत्रकार (२) रिक्त  
पत्रकार (३) रिक्त  
पत्रकार (४) रिक्त  
पत्रकार (५) रिक्त

==============================================

नियमावली / कामाची पद्धत 

राज्य दैनिक ” बाळकडू “
|| हिंदुत्वाचा मानबिंदू ||

|| आवाज महाराष्ट्राचा ||

(१.१) [ निवेदन :- ‘हिंदुहृदयसम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे’ यांच्या विचारांच्या प्रेरणेतून ‘बाळकडू’ हे वृत्तपत्र सुरु केलेले आहे. मात्र बाळकडू हे वृत्तपत्र कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबधित नाही. बाळकडू हे हिंदुत्ववादी विचारांचे, मराठी भाषेतील पूर्णपणे स्वतंत्र, नि:पक्ष व सर्वसमावेशक वृत्तपत्र आहे. ]

(१.२) “बाळकडू” वृत्तपत्र गुरुवार दि.११ एप्रिल २०१६ रोजी गुढीपाडवा या दिवसापासून सुरु केलेले आहे.  महाराष्ट्र राज्यात विस्तारत असलेल्या राज्य दैनिक बाळकडू वृत्तपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून, तालुक्यातून पत्रकार नियुक्ती केली जात आहे.
दैनिक बाळकडू वृत्तपत्राच्या माध्यमातून स्वतःची पत्रकार म्हणून नवी ओळख निर्माण करण्याची हि सुवर्णसंधी आहे. इच्छूक पत्रकारांनी संपर्क करावा. संपर्क क्रमांक ९६२३३०४००७ / ७०५७१०४००७
(२०२१ या वर्षासाठी पत्रकार भरती ची शेवटची तारीख २५ एप्रिल २०२१ पर्यंतच आहे.)

(१.३) पत्रकार कसा पाहिजे 
मित्रांनो ….
मला माझ्या पत्रकार टीम मध्ये टाईमपास करणारी, आळशी, कामचोर, लबाड, ढोंगी आणि विश्वासघातकी माणसे नको आहेत. समर्पित असणारी, एकाग्रचित्त असणारी, महत्वाकांक्षा बाळगणारी, संकल्पवान आणि ज्यांना चांगला, उत्तम पत्रकार होण्याची इच्छा आहे अशी माणसे मला माझ्या पत्रकार टीम मध्ये हवी आहेत. पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजातील चांगल्या गोष्टींना पुढे आणणारी माणसे हवी आहेत. आपण राज्य दैनिक बाळकडू साठी पत्रकार होण्यास इच्छुक असाल तर आपले मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर बाळकडू पत्रकार टीम मध्ये सामील व्हावे. आपले भविष्य नक्कीच उज्वल आहे.
…. संपादक दिपक खरात 

(२) बाळकडू पत्रकारांना मिळणाऱ्या गोष्टी खालील प्रमाणे…  
(२.१) ओळखपत्र / आयकार्ड – १ वर्षासाठी 
(२.२) ‘महाराष्ट्र देशा’ – पुस्तक भेट (उत्कृष्ट काम असणाऱ्यांना फक्त)

(३) दैनिक बाळकडू साठी पत्रकार होण्याची पात्रता
(३.१) पत्रकार होण्याची इच्छा व आवड असावी.
(३.२) शिक्षण किमान १२ वी उत्तीर्ण असावे.
(३.३) वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
(३.४) सोशल मिडिया चा वापर करता येत असावा. (फेसबुक, व्हॉट्सअँप, इमेल, इतर, इत्यादी)
(३.५) अंगी प्रामाणिकपणा असावा.
(३.६) बाळकडू संस्थापक / संपादकाच्या सूचनेनुसार काम करण्याची तयारी असावी. 

(४) दैनिक “बाळकडू” पत्रकार होण्यासाठी काय करावे
(४.१) सर्वप्रथम बाळकडू छापील पेपर चे वार्षिक वर्गणीदार सभासद व्हावे लागेल. 
(४.२) बाळकडू छापील पेपर ची वार्षिक वर्गणी, सभासद फी १०००/- रुपये व प्रोसेस फी २००/- रुपये असे एकूण १२००/- रुपये प्रथम भरावे लागतील.
(४.३) सदर बाराशे रुपये (१२००/-रु.) हि रक्कम विनापरतावा (नॉन रिफंडेबल) स्वरुपात घेतली जात असल्याने पैसे परत मिळणार नाहीत.
(४.४) सदर १२००/- रुपये दैनिक बाळकडू अधिकृत बँक खात्यावर पाठवावेत. किंवा अँप वरून पाठवावेत. कोणाकडे परस्पर देवू नयेत.
(४.५) फोन पे, गुगल पे, पेटीयम या अँप वरून पैसे पाठविण्यासाठी 9623304007 हा नंबर आहे. अँप वरून पैसे पाठविताना पत्रकाराने स्वतःचे नाव लिहिणे गरजेचे आहे.
(४.६) पैसे पाठविल्यावर संपादक बाळकडू यांना प्रथम पैसे पाठविल्याचा स्क्रीन शॉट पाठवावा. त्यानंतर फोन करून किंवा व्हॉट्सअप वरून पैसे पोहचले कि नाही याची खातरजमा करून घेणे.

(५) अधिकृत पत्रकार कोणाला समजावे 
(५.१) वार्षिक वर्गणी, प्रोसेस फी आणि कागदपत्र दिल्यानंतर पत्रकारास बाळकडू जिल्हा ग्रुप मध्ये घेण्यात येईल.
(५.२) शालेय शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, कामाचा अनुभव, मुलाखत, बाळकडू साठी प्रामाणिकपणे दिलेले योगदान या बाबींचा विचार करून नियुक्ती घोषित करण्यात येतील.
(५.३) एक ते दोन महिने पत्रकाराचे काम पाहिल्या नंतर बाळकडू वृत्तपत्रामध्ये बातमी प्रसिद्ध करून अधिकृत पत्रकार म्हणून नियुक्ती घोषित करण्यात येईल.
(५.४) नियुक्ती घोषित झालेल्या अधिकृत पत्रकारांना १ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतचे एक वर्षासाठी ओळखपत्र (आयकार्ड) देण्यात येईल. 
(५.५) चांगले काम करणारे पत्रकार १ वर्षानंतर पुढे कंटीन्यू केले जातील. त्यावेळी त्यांना पुन्हा प्रोसेस फी भरावी लागणार नाही. 
(५.६) उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकृत पत्रकारास “महाराष्ट्र देशा” पुस्तक देण्यात येईल. (सरसकट सर्वांना दिले जाणार नाही.)
(५.७) अधिकृत पत्रकार नावे व त्यांची माहिती  www.balkadu.com या वेबसाईट वर पाहायला मिळेल.
(५.८) ज्यांची अधिकृत पत्रकार म्हणून नियुक्ती घोषित केली जाणार नाही. त्यांना पत्रकार ओळखपत्र दिले जाणार नाही. मात्र त्यांनी छापील पेपर ची वार्षिक वर्गणी भरली असल्याने पोस्टाने बाळकडू पेपर चे अंक पाठविण्यात येतील.
(५.९) कोरोना महामारी संकटामुळे पेपर स्टॉल वरती पेपर पाठविण्यासाठी यंत्रणा उभारणे सध्या शक्य नसल्याने पोस्ट पार्सलने १५ दिवस किंवा १ महिन्याचे एकत्रित अंक पाठविण्यात येतील.

(६) बातमी नियमावली
(६.१) बाळकडू मध्ये पत्रकाराच्या नावाने व मोबाईल नंबरसह बातमी प्रसिद्ध केली जाईल.
(६.२) बातम्यांची सत्यता किंवा त्यापासून होणाऱ्या योग्य, अयोग्य परिणामाची पूर्ण जबाबदारी किंवा बातमीचे क्रेडीट स्वतः त्या पत्रकाराचे असेल.
(६.३) बातमी पाठविताना पत्रकाराने बातमीचा स्त्रोत (सोर्स) नमूद करणे गरजेचे आहे.
(६.४) स्त्रोत (सोर्स) म्हणजे बातमी कशी मिळाली, कुठून मिळाली, कोणी दिली. बातमी स्वतः घटनास्थळी किंवा कार्यक्रमस्थळी जाऊन घेतली आहे. प्रसिद्धीपत्रकावरून घेतली आहे. संबधित लोकांकडून घेतली आहे. (बातमी देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव), वेबसाईट किंवा लिंकवरून घेतली आहे. इतर वृत्तपत्रामधून घेतलेली आहे. किंवा अन्य कोणत्या मार्गे घेतली आहे. बातमी कोठून व कशी मिळवलेली आहे हे संपादकांना समजले तरच बातमी प्रसिद्ध करण्यास प्राधान्य राहील.
(६.५) पत्रकाराने पाठविलेली प्रत्येक बातमी प्रसिद्ध होईलच असे नाही. 
(६.६) बातम्यांना प्रसिद्धी देण्याचा वा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार संपादकाचा राहील. 
(६.७) बातमी प्रसिद्ध न होण्याचे कारण किंवा स्पष्टीकरण दिले जाणार नाही. 
(६.८) प्रकाशित / प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची पत्रकार कार्यदर्शिकेत नोंद ठेवली जाईल.
(६.९) बातमी पाठविताना balkadu2016@gmail.com या इमेल वर पाठवावी. अपवादात्मक परिस्थितीत व्हॉटस्अप वरील बातमी घेतली जाईल.
(६.१०) बातमी पाठविताना बातमी टाईप करून पाठवावी. अपवादात्मक परिस्थितीत हाताने लिहिलेली बातमी घेतली जाईल.
(६.११) दरमहा कमीतकमी तीन बातम्या प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. 
(६.१२) पत्रकाराने स्वतःच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची नोंद ठेवणे व बातमीचे कात्रण काढणे किंवा बातमी क्रॉप करून ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच महिना पूर्ण झाल्यानंतर त्या महिन्यात किती तारखेला किती बातम्या प्रसिद्ध झाल्या याची माहिती व क्रॉप केलेल्या बातम्या कार्यदर्शिका नोंदीसाठी संपादकांना पाठविणे आवश्यक आहे. दरमहा ५ तारखेपर्यंत हि माहिती पत्रकारांनी देणे बंधनकारक आहे.

(७) जाहिरात नियमावली 
(७.१) बाळकडू पत्रकार हे ‘अधिकृत जाहिरात एजंट’ सुद्धा असतील.
(७.२) पत्रकारास जाहिरात कमिशन पंचवीस टक्के (२५%) + बोनस दहा टक्के (१०%) म्हणजे एकूण ३५% इतके कमिशन राहील.
(७.३) एका महिन्यात १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची जाहिरात दिल्यास बोनस १०% रक्कम जाहिरात कमिशन मध्ये वाढवून दिली जाईल. १० हजार पेक्षा कमी जाहिरात असेल तर फक्त २५ % कमिशन मिळेल. १०% बोनस रक्कम मिळणार नाही. 
(७.४) जाहिरात कमिशन प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला दिले जाईल.
(७.५) दरमहा कमीत कमी पाचशे (५००/-) रुपयांची जाहिरात मिळवून देणे आवश्यक आहे. 
(७.६) जास्तीत जास्त कितीही रकमेची जाहिरात मिळवू शकता, त्यास बंधन नाही. तसेच जाहिरातीला कार्यक्षेत्राचे बंधन नाही. पूर्ण महाराष्ट्रातून, भारतातून कुठूनही जाहिरात घेवू शकता.
(७.७) जाहिरात दिल्यानंतर जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
(७.८) जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर जाहिरातीचे पैसे जमा केले पाहिजेत.
उदा. ३ तारखेच्या अंकात जाहिरात लावायची असेल तर त्याआधी १ तारखेपर्यंत जाहिरातीचे पैसे जमा केले पाहिजेत. 
उदा. बुधवार च्या अंकात जाहिरात लावायची असेल तर त्याआधी सोमवारपर्यंत जाहिरातीचे पैसे जमा केले पाहिजेत. 
(७.९) आदल्या दिवशी / एक दिवस अगोदर / शेवटच्या क्षणी / अगदी घाई गडबडीमध्ये येणाऱ्या जाहिराती घेतल्या जातील मात्र त्याचे जाहिरात कमिशन दिले जाणार नाही. 
(७.१०) जाहिरात पाठविताना इमेल वर पाठवावी. अपवादात्मक परिस्थितीत व्हॉटस्अप वरील जाहिरात घेतली जाईल.

(८) कागदपत्र
पत्रकाराने स्वतःची खालील कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्वरुपात संपादक विभागाकडे पाठवून देणे गरजेचे आहे.
कागदपत्र क्रमांक १ ते ५ चे सर्व मूळ प्रतीत (ओरीजनल) पाठवावे.
(८.१) विनंती अर्ज – (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे)  
(८.२) वैयक्तिक माहिती – बायोडाटा (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे) 
(८.३) शपथपत्र – (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे)  
(८.४) बातमीच्या जबाबदारीचे स्वलिखित प्रमाणपत्र – (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे)  
(८.५) शिफारस पत्र – (पत्रकाराला ओळखणाऱ्या एका मान्यवराचे लेटर पँँडवर) 
कागदपत्र क्रमांक ६ ते १५ चे सर्व झेरॉक्स पाठवावे. सर्व झेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड असावी. म्हणजे पत्रकाराने झेरोक्स वर स्वतःची सही केलेली असावी.
(८.६) आधारकार्ड (झेरॉक्स) 
(८.७) मतदानकार्ड (झेरॉक्स) 
(८.८) पॅनकार्ड (झेरॉक्स)
(८.९) रेशनकार्ड (झेरॉक्स)
(८.१०) राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक (झेरॉक्स)
(८.११) शाळा सोडल्याचा दाखला (झेरॉक्स)
(८.१२) शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा गुणपत्रक इ.१०वी (झेरॉक्स)
(८.१३) शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा गुणपत्रक इ.१२वी (झेरॉक्स)
(८.१४) शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा गुणपत्रक – उच्च शिक्षण, इतर शिक्षण (झेरॉक्स)
(८.१५) पत्रकारितेशी संबंधित शिक्षण किंवा कोर्स झाला असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र (झेरॉक्स)

(९) कामाचे स्वरूप / नियमावली 
(९.१) (दररोज किंवा अधून मधून) सकाळी ८ वाजता संस्थापक / संपादक काही सूचना, निवेदन, कामाचे ध्येय ‘पत्रकारांच्या व्हॉट्सअप ग्रुप’ वर जाहीर करतील. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात यावा. (प्रतिसाद १२ तासांच्या आत येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर चा प्रतिसाद उशिरा समजला जाईल.)
(९.२) पत्रकाराने दिलेला प्रतिसाद पत्रकार कार्यदर्शिकेत नोंद करण्यात येईल. किती वेळात प्रतिसाद दिला त्याच्यावरून पत्रकाराच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यात येईल. प्रतिसाद नोंद पुढीलप्रमाणे असेल.
सकाळी ८ ते सकाळी ११ :- अतितात्काळ (१) 
सकाळी ११ ते दुपारी २ :- तात्काळ (२)
दुपारी २ ते दुपारी ५ :- संथ (३)
दुपारी ५ ते संध्याकाळी ८ :- अतिसंथ (४)
संध्याकाळी ८ ते रात्री ११ :- विलंबित / उशिराने (५)
प्रतिसाद न देणारे :- बेजबाबदार (६) 
(९.३) पत्रकाराचे काम समाधानकारक नसेल तर काम थांबविण्यात येईल. नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 
(९.४) दरवर्षी पत्रकारांची जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीमध्ये नव्याने नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळे ३१/१२/२०२१ रोजी सध्याच्या नियुक्त्यांचा कार्यकाळ आपोआप संपुष्टात येईल.
(९.५) दरवर्षी जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीमध्ये बाळकडू व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या वेळेनुसार नवीन आयकार्ड देण्यात येईल. 
(९.६) दैनिक बाळकडू ची वेबसाईट www.balkadu.com या वेबसाईट वर पत्रकाराचे आयकार्ड किंवा नाव दिसत असेल तरच पत्रकार अधिकृत समजावा. अन्यथा नाही.
(९.७) दैनिक बाळकडू ओळखपत्राचा (आयकार्डचा) उपयोग पत्रकारांनी योग्य ठिकाणीच करावा.
(९.८) टोलनाके, किंवा इतर अस्थापना असलेल्या ठिकाणी आर्थिक सवलतीसाठी ओळखपत्राचा गैरवापर करू नये.
(९.९) कोणावरही दबाव निर्माण करण्यासाठी ओळखपत्राचा गैरवापर करू नये. आर्थिक वसुली, हप्ते, खंडणी, आर्थिक तडजोडी याप्रकारची कृत्ये करू नयेत.
(९.१०) ओळखपत्र, नियुक्तीपत्राचा दुरुपयोग केल्यास किंवा बाळकडू पत्रकार असल्याचे सांगून काही चुकीचे कृत्य केल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ पत्रकार नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.
(९.११) दैनिक बाळकडू वृत्तपत्र संस्थापक / संपादक यांच्या कामकाजाच्या सूचना न पाळल्यास पत्रकार नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.
(९.१२) दैनिक बाळकडू सोबत अप्रामाणिक राहिल्यास, विरोधी कृत्य केल्यास, किंवा विरोधी वागणाऱ्यांना साथ दिल्यास नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 
(९.१३) बाळकडू पत्रकार ग्रुप मधील कामकाजाचे मेसेज, कामकाजाची माहिती, नियोजने, ऑफिस वर्क संपादकांच्या परवानगी शिवाय ग्रुप बाहेर इतरांना पाठविल्यास नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.
(९.१४) डिजिटल पेपर वाचक चे कमीत कमी ५० पंचवार्षिक सभासद ३१/१२/२०२१ पर्यंत मिळवून देणे आवश्यक राहील.  (२५ एप्रिल २०२१ पर्यंत ५० डिजिटल सभासद केल्यास “महाराष्ट्र देशा” पुस्तक भेट दिले जाईल.) डिजिटल सभासद करण्यासाठी कार्यक्षेत्राचे बंधन नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातून तुम्ही डिजिटल वाचक सभासद करू शकता.
(९.१५) सलग दोन महिने जो पत्रकार काम योग्यरीत्या करीत नसेल तर त्याची पत्रकार नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.
(९.१६) बाळकडू पत्रकारास इतर वृत्तपत्रात काम करण्यास परवानगी राहील. काहीही हरकत असणार नाही. मात्र त्यामुळे बाळकडू ला काही त्रासदायक ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी.
(९.१७) बाळकडू मध्ये बातमी साठी पैसे घेतले जात नाहीत. पेड न्यूज घेतली जात नाही. बातमी मोफत प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे कोणी पत्रकार बातम्यांसाठी पैसे घेताना निदर्शनास आल्यास नियुक्ती रद्द केली जाईल.
(९.१८) ज्या पत्रकारांची बाळकडू मधील नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. त्यांना बाळकडू पेपर अंक मिळणार नाहीत. अंक पाठविले जाणार नाहीत.
(९.१९) दैनिक बाळकडू विषयी कामाचे स्वरूप किंवा नियमावली मध्ये बदल करण्याचे सर्व अधिकार संस्थापक / संपादक व मालक दैनिक बाळकडू यांना राहतील. व पत्रकारांसाठी ते बंधनकारक असतील.

(१०) छापील (प्रिंट) पेपर सभासद 
दैनिक बाळकडू छापील (प्रिंट) पेपर ची वार्षिक वर्गणी एक हजार (१०००/-) रुपये आहे. वार्षिक वर्गणीदार सभासदांना सभासद झाल्यानंतर एक वर्षासाठी पोस्टाने पेपर पाठविण्यात येईल. किंवा उपलब्ध असेल तर नजीकच्या वृत्तपत्र विक्रेत्या कडून देण्याची व्यवस्था केली जाईल. पेपर पाठविण्याचे नियोजन वितरण विभागाकडून केले जाईल. सदर पेपर १ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधी साठी पाठविण्यात येईल. 

(११) ५ वर्षासाठी डिजिटल पेपर वाचक सभासद
दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर ची पाच वर्षासाठी पंचवार्षिक वर्गणी शंभर (१००/-) रुपये आहे. सदर डिजिटल पेपर सभासद कालावधी १ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहील. डिजिटल पेपर सभासदांना बाळकडू चे विधानसभा व्हॉट्सअप ग्रुप चे सदस्य केले जाईल. विधानसभा व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये बाळकडू पेपर pdf नियमित स्वरुपात पाठविण्यात येईल. तसेच बाळकडू चा मोबाईल अँप विनामुल्य देण्यात येईल. सभासद विधानसभा ग्रुप मधून बाहेर पडल्यास किंवा व्हॉट्सअप नंबर बदलल्यास अशा कारणे बाळकडू अंक सभासदाला न मिळाल्यास त्यास सभासद जबाबदार असेल.

(१२) पत्रकार कार्यदर्शिका  
पत्रकाराच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी पत्रकार कार्यदर्शिका महत्वाची आहे. या कार्यदर्शिके मध्ये पत्रकाराच्या सकारात्मक, नकारात्मक सर्व कामकाजाच्या नोंदी ठेवल्या जातील. या नोंदीच्या आधारे चांगले काम असल्यास पत्रकारास पुढील वर्षासाठी पुन्हा नियुक्त करण्यात येईल. किंवा चांगले काम नसल्यास पुढील नियुक्ती रद्द केली जाईल. याचे निर्णय घेतले जातील.

(१३) वेबसाईट 
www.balkadu.com हि अधिकृत वेबसाईट आहे. 

(१४) मोबाईल अँप
balkadu हा अधिकृत मोबाईल अँप आहे. 

(१५) न्यायालयीन बाबी 
न्यायालयीन बाबी बारामती (जि.पुणे) न्यायालयाच्या कार्यकक्षेच्या अधीन राहतील. 

(१६) पत्रव्यवहाराचा पत्ता :-
श्री.दिपक पोपट खरात,
संपादक दैनिक बाळकडू,
मु.पो.कुरवली ता.इंदापूर
जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र
पिन- ४१३१०४

संपर्क क्रमांक 
९६२३३०४००७ व ७०५७१०४००७

=================================

नमुना पत्रे …..

१) विनंती अर्ज (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावा.)

२) वैयक्तिक माहिती / बायोडाटा (स्वतःच्या हस्ताक्षरात किंवा टाईप केलेला असावा.)

३) शपथपत्र  (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे.)

मी श्री………………….. प्रतिज्ञापूर्वक शपथपत्र लिहून देतो की, मी राज्य दैनिक बाळकडू शी प्रामाणिक राहून पत्रकारिता करेन. मी नेहमी बाळकडू चे हिताची गोष्ट करेन. बाळकडू पत्रकार ग्रुप, जिल्हा ग्रुप या वरील मेसेज, कामकाजाची माहिती, महत्वाचा तपशील संपादकांच्या परवानगीशिवाय बाहेर कुठेही प्रसारित करणार नाही. शेअर किंवा फॉरवर्ड करणार नाही. तसेच बाळकडू विरोधी ग्रुप मध्ये सामील होणार नाही. असे शपथपत्र लिहून देत आहे.

नाव व स्वाक्षरी

४) बातमीच्या जबाबदारीचे स्वलिखित प्रमाणपत्र (स्वतःच्या हस्ताक्षरात असावे.)

मी.श्री……………………. सत्य प्रतिज्ञेवर असे लिहून देतो की, मी राज्य दैनिक बाळकडू साठी पाठवीत असलेल्या बातम्यांची पूर्ण सत्यता पडताळून स्वतः बातमी तयार करून पाठवीत आहे.

सदरहू मी पाठविलेल्या बातम्यांमुळे काही अनुचित प्रतिक्रिया उमटल्या तर त्या सर्वांची जबाबदारी पत्रकार म्हणून माझी राहील. मी पाठविलेल्या बातम्यांची जबाबदारी माझी राहील.

नाव व स्वाक्षरी

५) शिफारस पत्र (कोणाही राजकीय, सामाजिक, शासकीय व्यक्तीच्या लेटरपॅड वर असावे. हाताने लिहिलेले किंवा टाईप केलेले असावे.)

========================================================