राज्य दैनिक “बाळकडू” सन २०२२ सालची पत्रकार यादी व नियमावली.

खालील लिंक वर क्लिक करून पत्रकार नियमावली उघडून पहा, समजून घ्या..

पत्रकार नियमावली लिंक 👇
https://youtu.be/WIfL13Jiphc

राज्य दैनिक “बाळकडू” चे
महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत पत्रकार 
बातमीदार / वार्ताहर / पत्रकार नावे
(सदर पत्रकार नियुक्त्या १/१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ पर्यंतच्या एक वर्ष कालावधी साठी आहेत.)

बाळकडू पदाधिकारी
संपादक : श्री.दिपक खरात (मोबा.९६२३३०४००७)
उपसंपादक : सौ.ज्योत्स्ना खरात (मोबा.७०५७१०४००७)
समन्वयक : श्री.विनोद गायकवाड (मोबा.९०२१८३५६५०)

विभागनिहाय बाळकडू पदाधिकारी 
(१) मुंबई महानगर विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :
(२) कोकण विभाग 
विभागप्रमुख : 
उपविभागप्रमुख : श्री.रविंद्र मुकुंद खाडे (मोबा.७७६८८८४३२७)
(३) पश्चिम महाराष्ट्र विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :
(४) उत्तर महाराष्ट्र विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :
(५) मराठवाडा विभाग 
विभागप्रमुख : श्री.जगन्नाथ तुकाराम रासवे (मोबा.९४२१६४२४६४)
उपविभागप्रमुख : श्री.राजू विष्णुपंत शिंदे (मोबा.९४०३४४९४०३)
(६) पश्चिम विदर्भ विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :
(७) पूर्व विदर्भ विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :
(८) महाराष्ट्राबाहेरील राज्ये विभाग 
विभागप्रमुख :
उपविभागप्रमुख :

जिल्हानिहाय बाळकडू पदाधिकारी
(१) मुंबई शहर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२) मुंबई उपनगर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३) ठाणे  जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(४) पालघर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(५) रायगड जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(६) रत्नागिरी जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(७) सिंधुदुर्ग जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(८) पुणे जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(९) सातारा जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१०) सोलापूर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(११) कोल्हापूर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१२) सांगली जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१३) बेळगाव सीमाभाग जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त :

(१४) नाशिक जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१५) नगर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१६) धुळे जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१७) नंदुरबार जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१८) जळगाव जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(१९) संभाजीनगर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२०) जालना जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२१) परभणी जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२२) हिंगोली जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२३) नांदेड जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२४) बीड जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२५) लातूर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२६) धाराशिव जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२७) अमरावती जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२८) अकोला जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(२९) बुलढाणा जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३०) यवतमाळ जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३१) वाशिम जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३२) नागपूर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३३) वर्धा जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३४) चंद्रपूर जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३५) गोंदिया जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३६) भंडारा जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 
(३७) गडचिरोली जिल्हा 
जिल्हाप्रमुख : रिक्त 
उपजिल्हाप्रमुख : रिक्त 

विधानसभा निहाय पत्रकार यादी 

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिलीप वाहऱ्या पावरा
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००२ शहादा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) घनशाम हिरामन सोनवणे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००३ नंदुरबार विधानसभा मतदार संघ 
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) उमेश कांतीलाल कोळी
पत्रकार (२) उमेश अरविंद बडगुजर

पत्रकार (३) गणेश सुकलाल मिस्तरी
पत्रकार (४
) दिनेश भिका खाडे
पत्रकार (५) रविंद्र खंडू पाटील
पत्रकार (६) रिक्त

नंदुरबार जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००४ नवापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नितीन गणेश चौधरी
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त
 
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००५ साक्री विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रविण पितांबर सूर्यवंशी 
पत्रकार (२) मयूर सुनिल नांद्रे 
पत्रकार (३) ललीतकुमार पंडित ढीवरे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००६ धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिनेश नागो सोनवणे 
पत्रकार (२) सतिष नामदेव पवार
पत्रकार (३) संदीप मोठाभाऊ कोर
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००८ शिंदखेडा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रसाद दिलीप पुराणिक
पत्रकार (२) प्रशांत दिलीप पंडित
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

धुळे जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
००९ शिरपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१० चोपडा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) हेमकांत बळीराम गायकवाड
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०११ रावेर विधानसभा मतदार संघ  
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रशांत शरदराव बोरकर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१२ भुसावळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) शांताराम दशरथ तायडे
पत्रकार (२) सुधीर रामदास तायडे
पत्रकार (३) सुशिल सुरेश फेगडे
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त  

जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१३ जळगाव शहर विधानसभा मतदार संघ 
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) जीवन श्रीधर शिरसाठ 
पत्रकार (२) निलेश मनोहर सुलक्षणे 
पत्रकार (३) प्रकाश दयाराम मराठे 
पत्रकार (४) प्रफुल्ल दामू चौधरी
पत्रकार (५) रोहन अनिलकुमार साखला
पत्रकार (६) विशाल मानसिंग वाघ
पत्रकार (७) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१४ जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१५ अमळनेर विधानसभा मतदार संघ  
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कृष्णराव पंडितराव विसावे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१६ एरंडोल विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नरेंद्र गुलाबराव बाविस्कर
पत्रकार (२) भाऊसाहेब रुंझू सूर्यवंशी
पत्रकार (३) महेश दोधू पाटील
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१७ चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघ 
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गौरव विजय निरखे
पत्रकार (२) नारायण दशरथ महाजन
पत्रकार (३) रमेश जगन्नाथ सोनवणे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१८ पाचोरा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) निंबा अर्जुन पाटील
पत्रकार (२) पुंडलिक धोंडू साखरे  
पत्रकार (३) फकीरचंद सुभाष पाटील
पत्रकार (४) रविंद्र माणिक पाटील
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०१९ जामनेर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) काशिनाथ सांडू शिंदे 
पत्रकार (२) प्रमोद विश्वनाथ पाटील
पत्रकार (३) प्रशांत ईश्वर महाजन
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जळगाव जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
०२० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गोविंदा विश्राम पाटील
पत्रकार (२) ज्ञानेश्वर तुकाराम मोझे
पत्रकार (३) प्रविण प्रभाकर जंजाळ
पत्रकार (४) बाबाराव गणपत हिरोळे 
पत्रकार (५) हेमंत मधुकर पाटील
पत्रकार (६) रिक्त 
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२१ मलकापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रसन्न उमेश कुलकर्णी
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२२ बुलढाणा शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२३ चिखली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) जावेद गुलाब शेख
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२४ सिंदखेडराजा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२५ मेहकर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गोपाल राजेभाऊ ठोकळ
पत्रकार (२) दत्ता विष्णू खुळे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२६ खामगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पवन गोविंदराव चव्हाण
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
बुलढाणा जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२७ जळगाव जामोद विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) उमंग विनोदलाल जयस्वाल
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२८ अकोट विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिलीप श्रीकृष्ण कराळे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०२९ बाळापुर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३० अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३१ अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नितीन राजेश्वर कुलकर्णी 
पत्रकार (२) श्रीनिवास नारायणराव हटकर
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
अकोला जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विवेक दत्तात्रय काळे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३३ रिसोड मालेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पंडित विश्वनाथ धोंगडे
पत्रकार (२) पांडुरंग शिवाजी धनगर
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३४ वाशिम शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
वाशिम जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३५ कारंजा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल दिलीप राठोड 
पत्रकार (२) आकाश रमेश बहुटे
पत्रकार (३) दादाराव पांडुरंगजी बहुटे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३६ धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पवन भास्करराव बोचरे
पत्रकार (२) शशांक सुधीर चौधरी
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३७ बडनेरा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३८ अमरावती शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पुंडलिक नागोराव देशमुख 
पत्रकार (२) शेखर देविदासराव बडगे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०३९ तिवसा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राहुल मारोतराव उके
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४० दर्यापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४१ मेळघाट विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आरीफ आदिल खान
पत्रकार (२) मयुरेश्वर गंफू बघाये 
पत्रकार (३) रशीदखान पठाण
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४२ अचलपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

अमरावती जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०४३ मोर्शी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अतुल सुभाषराव शेळके
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४४ आर्वी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४५ देवळी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४६ हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
वर्धा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४७ वर्धा शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पवन सुभाषराव चंबूलवार
पत्रकार (२) बद्रीप्रसाद कमलाप्रसाद पांडे
पत्रकार (३) रोशन विलास वांदिले
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४८ काटोल विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०४९ सावनेर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिवाकर नागोराव घेर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५० हिंगणा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गजानन निलकंठ तलमले
पत्रकार (२) मोहन नंदुजी नागेश्वर
पत्रकार (३) सुरज दिपकराव बमनोटे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५१ उमरेड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५२ नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५३ नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजेंद्र तानबाजी सतई
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५४ नागपूर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५५ नागपूर मध्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५६ नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५७ नागपूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रविण आबाजी मेश्राम
पत्रकार (२) रोशन शंकर कुंभारे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५८ कामठी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नागपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०५९ रामटेक विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मनोज गोपाळराव बिडवाईक
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६० तुमसर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६१ भंडारा पवनी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
भंडारा जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६२ साकोली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६३ अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रविचंद्र शंकर देशमुख
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६४ तिरोडा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६५ गोंदिया शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

गोंदिया जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६६ आमगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राधेश्याम शंकर चाकाटे
पत्रकार (२) सोनमगिरी बकाराम चव्हाण
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६७ आरमोरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पंकज प्रेमदास चहांदे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६८ गडचिरोली शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) निलेश जीवनदास सातपुते
पत्रकार (२) प्रकाश संतराम बंन्सोड
पत्रकार (३) प्रशांत राजय्या पेदापल्लीवार
पत्रकार (४) मनोज डोलु मजी
पत्रकार (५) रविंद्र निलकंठ निकोडे

पत्रकार (६) सुरेश अंबादास नगराळे
पत्रकार (७) सोमनाथ किसन उईके
पत्रकार (८) रिक्त
गडचिरोली जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०६९ अहेरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तनुज श्रीराम बल्लेवार
पत्रकार (२) रोशन बाबुराव कंबगौनीवर 
पत्रकार (३) सदाशिव नकाजी माकडे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७० राजुरा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रमोद फुलचंद दुर्गे
पत्रकार (२) संतोष उत्तमचंद झाडे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७१ चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) वसंत बापूराव वडस्कर
पत्रकार (२) शुभम नंदकिशोर लिंगलवार
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७२ बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) शंकर हनुमंतू महाकाली
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७३ ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तुळशीदास गजानन भुरसे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७४ चिमूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
चंद्रपूर जिल्हा (पूर्व विदर्भ विभाग)
०७५ वरोरा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७६ वणी यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७७ राळेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल रामदास राऊत
पत्रकार (२) मनोज नानाजी भोयर
पत्रकार (३) मिथुन तानाजी कुटे
पत्रकार (४) विजय महादेव नाने
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७८ यवतमाळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनिकेत संदिप चपटे
पत्रकार (२) अभिषेक वासुदेव मेश्राम
पत्रकार (३) संतोष प्रकाश कदम
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०७९ दिग्रस विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गजल गोकुळ पवार
पत्रकार (२) त्रिलोकसिंह लक्ष्मण चव्हाण
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८० आर्णी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) साजन अभिमान किनाके
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८१ पुसद विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रफुल लकडू वाघमारे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
यवतमाळ जिल्हा (पश्चिम विदर्भ विभाग)
०८२ उमरखेड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तुषार अवधूत बागल  
पत्रकार (२) निखिल विठ्ठलराव मोरतकर 
पत्रकार (३) प्रमोद साहेबराव कदम
पत्रकार (४) मनोज दिपकराव सुरोशे 
पत्रकार (५) श्रीकांत दत्तराव जिल्लरवार 
पत्रकार (६) श्रीकांत विश्वनाथ राऊत
पत्रकार (७) सचिन प्रदीप छन्नीकर 
पत्रकार (८) सचिन बंडू ठाकरे
पत्रकार (९) सचिन उल्हास राठोड
पत्रकार (१०) संतोष दिगांबर आसोले
पत्रकार (११) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) एकनाथ आंबादास मानकर  
पत्रकार (२) नारायण शिवाजी घोगेवाड 
पत्रकार (३) विनोद शंकर पवार
पत्रकार (४) संदीप दत्तराम कनाके
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८४ हदगाव-हिमायतनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) किशन गंगाधरराव सूर्यवंशी 
पत्रकार (२) गजानन माणिकराव दळवी
पत्रकार (३) चंद्रशेखर नंदकिशोर ठोंबरे
पत्रकार (४) तुकाराम माधवराव चव्हाण
पत्रकार (५) परमेश्वर गोपाळ वानखेडे
पत्रकार (६) प्रशांत सोमेश खंदारे 
पत्रकार (७) प्रशांत धोंडीबा राहुलवाड  
पत्रकार (८) राजकुमार चंपतराव भुसारे 
पत्रकार (९) रामजी धोंडीबा निर्मलवाड
पत्रकार (१०) लिंगोजी सयाजी कदम
पत्रकार (११) विजय नारायण वाठोरे
पत्रकार (१२) विनोद सुरेशराव चंदनवार
पत्रकार (१३) शुभम विजय सोळंके
पत्रकार (१४) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८५ भोकर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गंगाधर संजय कदम
पत्रकार (२) बालाजी शिवाजी येलपे
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८६ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अक्षय कैलासराव सरगड 
पत्रकार (२) गजानन सुर्यकांत माने  
पत्रकार (३) देविदास सोमाजीराव एंगडे
पत्रकार (४) प्रमोद बालाजीराव मुगटकर 
पत्रकार (५) बालाजी संभाजी पोशट 
पत्रकार (६) विकास डिगांबरराव काळे 
पत्रकार (७) सत्यनारायण बंशीलाल शर्मा
पत्रकार (८) संभाजी हरी सूर्यवंशी
पत्रकार (८) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अंजान पांडुरंग सोळंके
पत्रकार (२) सुधीर राजनिकांत प्रधान
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८८ लोहा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) केशव भगवान कंधारे  
पत्रकार (२) ज्ञानेश्वर दत्ता गिरी
पत्रकार (३) प्रेमानंद मोहनराव कांबळे 
पत्रकार (४) बालाजी महादेवराव वाघमारे
पत्रकार (५) शिवराज माधवराव इंगळे
पत्रकार (६) शुभम ज्ञानेश्वर उत्तरवार
पत्रकार (७) सतिश प्रभाकर हालगे
पत्रकार (८) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०८९ नायगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दत्ता गंगाराम गाडे 
पत्रकार (२) दिगंबर हनुमंत मुदखेडे
पत्रकार (३) परमेश्वर विक्रम जाधव 
पत्रकार (४) प्रताप शंकर शिंपाळे 
पत्रकार (५) महेश गंगाधर पडोळे
पत्रकार (६) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९० देगलूर बिलोली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ईश्वर नागनाथराव देशमुख
पत्रकार (२) महादेव शरणप्पा उप्पे
पत्रकार (३) रवी यादवराव हारे 
पत्रकार (४) शहाजी नारायणराव वरखिंडे
पत्रकार (५) रिक्त
नांदेड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९१ मुखेड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९२ वसमत विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) काशिनाथ पांडुरंग भालेराव 
पत्रकार (२) तुकाराम नारायणराव कदम 
पत्रकार (३) विकास नारायण भालेराव
पत्रकार (४) सोपान तुळशीराम ढोणे
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९३ कळमनुरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गोकुळ कचरू चरखा 
पत्रकार (२) चांद रसूल पठाण
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
हिंगोली जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९४ हिंगोली शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९५ जिंतूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल अश्राप्पा उमाटे  
पत्रकार (२) उमेश रंगनाथ कंठाळे 
पत्रकार (३) गणेश श्रीकिशन सवने  
पत्रकार (४) गौरव विठ्ठलराव काळे 
पत्रकार (५) धर्मनाथ कचरूलाल वायकोस 
पत्रकार (६) पार्श्वनाथ धर्मनाथ जैन 
पत्रकार (७) प्रसाद माधवराव खारकर
पत्रकार (८) बापूआप्पा महादेव चाळके
पत्रकार (९) महेश ज्ञानोबा राऊत
पत्रकार (१०) रतीवर कुलभूषण जैन 
पत्रकार (११) विजय गोपाळराव सासवडे
पत्रकार (१२) विठ्ठल ग्यानोबा राऊत
पत्रकार (१३) शिवानंद नारायण कंठाळे
पत्रकार (१४) सपना अमृतराव वाव्हाळे
पत्रकार (१५) सुंदर दिगंबरराव मोरे
पत्रकार (१६) सौरभ अनिलराव देशपांडे
पत्रकार (१७) रिक्त 
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९६ परभणी शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रकाश अशोकराव देशपांडे 
पत्रकार (२) योगेश रामराव गाडेकर 
पत्रकार (३) श्रावण किशनराव भालेराव
पत्रकार (४) संतोष लक्ष्मणराव घोडके
पत्रकार (५) संदेश मधुकरराव उखळकर
पत्रकार (६) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९७ गंगाखेड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कल्याण नरहरराव सिरस्कर 
पत्रकार (२) देवानंद गणपतराव नावकीकर
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
परभणी जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९८ पाथरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अशोक वाकुदेव नवघरे
पत्रकार (२) बालासाहेब विलासराव भालेराव
पत्रकार (३) शंकर सुखदेव सिताफळे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
०९९ परतूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अक्षय बाबासाहेब शिलवंत 
पत्रकार (२) अर्जुन रामराव थोरात 
पत्रकार (३) अर्जुन सखाराम थोरात
पत्रकार (४) इर्शाद हबीबसत्तार देशमुख 
पत्रकार (५) ईश्वर दगडूबा थोरात  
पत्रकार (६) एकनाथ मोतीराम रासवे  
पत्रकार (७) जगन्नाथ लक्ष्मण माळचिमणे 
पत्रकार (८) जगन्नाथ तुकाराम रासवे
पत्रकार (९) दत्ता वसंतराव राजकंवर
पत्रकार (१०) पवन राजेभाऊ परतूरकर 
पत्रकार (११) बालासाहेब शेषराव खंडागळे 
पत्रकार (१२) महादेव सोपान मगर 
पत्रकार (१३) मुरलीधर डिगांबर बिडवे
पत्रकार (१४) योगेश्वर श्रीकृष्ण पाटील
पत्रकार (१५) राजू विष्णुपंत शिंदे
पत्रकार (१६) राजेभाऊ काळूबा तौर
पत्रकार (१७) राजेभाऊ ज्ञानोबा शिकारे
पत्रकार (१८) राहुल तात्याराव पाईकराव
पत्रकार (१९) लक्ष्मी मच्छिंद्र तांबडे
पत्रकार (२०) विष्णू रामराव थोरात

पत्रकार (२१) शाहनवाज निहाल कुरेशी
पत्रकार (२२) सतीश विश्वनाथ काळे
पत्रकार (२३) संतोष सुंदरराव खराबे
पत्रकार (२४) संतोष शिवाजी दवने
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०० घनसावंगी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अंबादास भाऊराव गायकवाड 
पत्रकार (२) आकाश मोहन करांडे 
पत्रकार (३) गणेश भानुदास म्हस्के 
पत्रकार (४) ज्ञानेश्वर भगवान ढोणे
पत्रकार (५) धनंजय भागवत मिंधर 
पत्रकार (६) प्रदीप महादेव काळे

पत्रकार (७) रमेश राधाकिशन सुरशे
पत्रकार (८) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०१ जालना शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) किरण राधाकिसन अंभोरे
पत्रकार (२) गोविंदकुमार राधेश्यामजी मोर
पत्रकार (३) माणिक हनुमंतराव राऊत
पत्रकार (४) संतोष पंडितराव देव्हडे

पत्रकार (५) संतोष मच्छिंद्र रासवे

पत्रकार (६) सर्वेश पवनकुमार मोर
पत्रकार (७) रिक्त
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०२ बदनापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रामेश्वर दादापाटील शेरे 
पत्रकार (२) सचिन कांताराव अंबडकर
पत्रकार (३) संजय अशोक जाधव
पत्रकार (४) संदीप फुलचंद गीतखाने
पत्रकार (५) रिक्त 
जालना जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०३ भोकरदन विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अशोक चंद्रभान म्हस्के
पत्रकार (२) भाऊसाहेब आनंदराव आव्हाड
पत्रकार (३) मनोज पुनमचंद परदेशी
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०४ सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कलीम अमजद शेख 
पत्रकार (२) विजय रमेश काळे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०५ कन्नड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विजय जनार्दन जीवरक
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०६ फुलंब्री विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०७ संभाजीनगर मध्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विजय प्रकाश कोल्हे
पत्रकार (२) सुहास आनंद न्यायाधीश
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०८ संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रमोद वसंतराव थोरात
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१०९ संभाजीनगर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल सुनील राऊत 
पत्रकार (२) राजेंद्र बाबुराव धोत्रे
पत्रकार (३) शिवाजी रंगनाथ कंधारकर
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११० पैठण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) महादेव राधाकिसन सुरशे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
१११ गंगापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) सत्यभामा साईनाथ पोलसवाड
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
संभाजीनगर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
११२ वैजापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११३ नांदगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दत्तात्रय मल्हारी नरोटे
पत्रकार (२) नामदेव पंढरीनाथ तांबे
पत्रकार (३) भिका मल्हारी नरोटे
पत्रकार (४) लक्ष्मण बापू शिंगाडे
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११४ मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११५ मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कृष्णा पांडुरंग निकम  
पत्रकार (२) दिलीप नामदेव पाथरे
पत्रकार (३) नंदू भिवसन शेवनकर  
पत्रकार (४) नानाजी देवमन सूर्यवंशी
पत्रकार (५) पोपट लक्ष्मण सोनवणे

पत्रकार (१) बलराम लल्लुराम चौधरी

पत्रकार (२) मयूर खंडू मंडळ
पत्रकार (३) मुकेश बाबुलाल खैरनार
पत्रकार (४) राहुल महादू पवार
पत्रकार (५) लक्ष्मण गोविंदराव चोरमुंगे

पत्रकार (६) विनायक नारायण खैरनार
पत्रकार (७) शेखर बाळासाहेब सोनवणे
पत्रकार (८) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११६ बागलाण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिलीप शिवाजी पवार 
पत्रकार (२) नंदू आत्माराम पवार 
पत्रकार (३) भरत भिला धनवटे 
पत्रकार (४) भारत वामन निरभवणे 
पत्रकार (५) भूषण गोपीनाथ पगारे

पत्रकार (६) रमेश शामू सूर्यवंशी
पत्रकार (७) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११७ कळवण सुरगाणा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनिल दिनकर ठाकरे  
पत्रकार (२) गणेश मंगल पवार 
पत्रकार (३) योगेश किसन पवार  
पत्रकार (४) योगेश तुकाराम बागुल
पत्रकार (५) लक्ष्मण रामू पवार

पत्रकार (६) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११८ चांदवड देवळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कैलास भिका आहेर 
पत्रकार (२) दत्तू बाबुराव जाधव 
पत्रकार (३) दादाजी यादव हिरे 
पत्रकार (४) नवनाथ विठ्ठल पवार
पत्रकार (५) प्रकाश संजय वाळूंज
पत्रकार (६) प्रवीण कैलास आहेर  
पत्रकार (७) बाळकृष्ण सूर्यभान वाळूंज   
पत्रकार (८) योगेश विश्वनाथ गांगुर्डे   
पत्रकार (९) राकेश परशराम आहेर
पत्रकार (१०) शरद आण्णा दवंडे  
पत्रकार (११) संजय मधुकर जाधव

पत्रकार (१२) संजीवनी युवराज भामरे
पत्रकार (१३) समाधान वसंत आहेर
पत्रकार (१४) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
११९ येवला लासलगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अवधूत रामदास हारदे 
पत्रकार (२) ऋषिकेश खुशाल गायकवाड 
पत्रकार (३) गोकुळ लहानु ठुबे 
पत्रकार (४) नवनाथ बापू पोटे
पत्रकार (५) नानासाहेब बापू राजोळे 
पत्रकार (६) भाऊसाहेब कचरू गाढे 
पत्रकार (७) मनीष अशोकराव दिवटे
पत्रकार (८) लखन कैलास बाकळे
पत्रकार (९) विनोद शिवाजी बोराडे 
पत्रकार (१०) संजय दामोदर जाधव

पत्रकार (११) संदीप जगन्नाथ चव्हाण
पत्रकार (१२) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२० सिन्नर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मनोज प्रभाकर खेडलेकर
पत्रकार (२) श्रावण पुंडलिक उगले
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२१ निफाड विधानसभा मतदार संघ  
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) योगेश कृष्णाजी जाधव  
पत्रकार (२) राहुल दिलीप कुलकर्णी  
पत्रकार (३) विनोद रमेश गायकवाड
पत्रकार (४) हनुमंत नामदेव जाधव
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२२ दिंडोरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रविण मोहन भोये  
पत्रकार (२) योगेश रामनाथ मातेरे
पत्रकार (३) संदीप अशोक गांगुर्डे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मंदार विजय कुलकर्णी
पत्रकार (२) राजेंद्र नामदेवराव ठाकरे
पत्रकार (३) वैभव रोहिदास लोखंडे
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२४ नाशिक मध्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) माणिक सुखदेव कानडे

पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२५ नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) भूषण सोमनाथ मोते
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२६ देवळाली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अतुल एकनाथ शिंदे
पत्रकार (२) निलेश बारीकराव देसले  
पत्रकार (३) विकास अशोक रणपिसे
पत्रकार (४) संजय शिवराम सोळसे
पत्रकार (५) सोपान ज्ञानदेव रणपिसे

पत्रकार (६) रिक्त
नाशिक जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
१२७ इगतपुरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) महेंद्र हरिदास भोये
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२८ डहाणू विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१२९ विक्रमगड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गजानन पंढरीनाथ टोपले
पत्रकार (२) भालचंद्र काळू किणी
पत्रकार (३) मुकेश रघुनाथ वातास
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३० पालघर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मिलिंद अविनाश पाटील
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३१ बोईसर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) पुरुषोत्तम वामनराव सरकटे
पत्रकार (२) राज संतोष पवार
पत्रकार (३) श्याम दादू खरे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पालघर जिल्हा (कोकण विभाग)
१३३ वसई विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ज्ञानदेव सिताराम घुले

पत्रकार (२) संदेश शिवराम सापणे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३४ भिवंडी ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३५ शहापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अक्षय जयवंत घोडविंदे   
पत्रकार (२) अक्षय जैतू गिरा    
पत्रकार (३) अनंत देविदास बोरसे   
पत्रकार (४) गुरुनाथ कोंडू मांजे   
पत्रकार (५) दिपक तुकाराम रसाळ
पत्रकार (६) नयन विठ्ठल फर्डे    
पत्रकार (७) भरत हेमा वेखंडे 
पत्रकार (८) भाऊ मोतीराम शेरे   
पत्रकार (९) भावेश रामचंद्र ठाकरे  
पत्रकार (१०) महेश रामचंद्र डोंगरे
पत्रकार (११) यशवंत गोपाळ वाख  
पत्रकार (१२) रविंद्र मुकुंद खाडे 
पत्रकार (१३) रवींद्र दत्तात्रय दळवी
पत्रकार (१४) वामन गणू केदार

पत्रकार (१५) श्रावण बाळू बरतड
पत्रकार (१६) सलीम अजित शेख
पत्रकार (१७) साजिद रफिक शेख
पत्रकार (१८) सुनील बुधाजी फर्डे
पत्रकार (१९) रिक्त

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३६ भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३७ भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिपेश नरेश पष्टे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३८ कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) निलेश पंडित गवळे
पत्रकार (२) रविंद्र विठ्ठल विशे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१३९ मुरबाड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गणेश नंदकुमार भोईर   
पत्रकार (२) रुपेश कुंडलिक पितांबरे 
पत्रकार (३) विकी कुंडलिक जाधव  
पत्रकार (४) सनी मधुकर मार्के
पत्रकार (५) सरफराज रियाज शेख

पत्रकार (६) सारस धोंडू टेंभे
पत्रकार (७) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४० अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल देविदास शेरखाणे
पत्रकार (२) शंकर कृष्णा गजांकुष
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४१ उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिनेश गुलाब चव्हाण
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४२ कल्याण पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४३ डोंबिवली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रविण नावजी बेटकर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४४ कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४५ मीरा भाईंदर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४६ ओवळा माजीवाडा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अरुण महावीर खैरानिया
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४७ कोपरी पाचपाखडी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रोशनी मनीष खेमानी
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४८ ठाणे शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) जयराम लालमन यादव

पत्रकार (२) नितीन अनंत मोरे 
पत्रकार (३) मनिष वसंतराय जोबनपुत्रा
पत्रकार (४) महेश शंकर कांबळे
पत्रकार (५) मीना मंगेश नागटिळक 
पत्रकार (६) हेमंत मधुकर जुवळे

पत्रकार (७) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१४९ मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) सुनील ओमप्रकाश मंगला
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५० ऐरोली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गणेश भिवसेन उंडे  
पत्रकार (२) संदेश चंद्रकांत घोले
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
ठाणे जिल्हा (कोकण विभाग)
१५१ बेलापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रदीप त्रिंबक पाटील
पत्रकार (२) योगेश दादाभाऊ घुले
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५२ बोरीवली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजेश राजाराम मोरे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५३ दहिसर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजाराम फकीरा गायकवाड
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५४ मागाठाणे विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५५ मुलुंड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५६ विक्रोळी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) महेंद्र शंकर पवार
पत्रकार (२) शामराव दत्तात्रेय सकाटे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५७ भांडूप विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५८ जोगेश्वरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अजय गोपाळ पुजारी

पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१५९ दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनिल विष्णू तरडे
पत्रकार (२) मयूर दत्ता सूत्रावे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६० कांदिवली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तेजस वसंत चव्हाण
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६१ चारकोप विधनसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६२ मालाड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिलीप रामचंद्र यादव
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६४ वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६५ अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आशिष भालचंद्र मोरे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६६ अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६७ विलेपार्ले विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१६८ चांदिवली विधनसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्ह (कोकण विभाग)
१६९ घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गोपाळ बाबुराव धुरी
पत्रकार (२) नितीन दत्तात्रय उत्तरकर
पत्रकार (३) प्रमोद काशिनाथ चांदीवडे
पत्रकार (४) बाळू बबनराव राऊत
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रकाश बाबुराव वाणी
पत्रकार (२) सचिन देवराम भांगे
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७२ अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) परशुराम पायाजी पायकोळी
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७३ चेंबूर विधासभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७४ कुर्ला विधासभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जल्हा (कोकण विभाग)
१७५ कलिना विधनसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७६ वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७७ वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघ 
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) सुरेश नारायण सालीयन
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७८ धारावी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१७९ सिव कोळीवाडा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अश्रू गुंडू चिले
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८० वडाळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रमोद प्रकाश सावंत
पत्रकार (२) संदीप दत्ताराम रहाटे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८१ माहीम विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अपर्णा राकेश नेवरेकर
पत्रकार (२) त्रिवेणी सुधीर वालकर
पत्रकार (३) राकेश रमाकांत नेवरेकर
पत्रकार (४) विरेश विष्णू म्हापणकर
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८२ वरळी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिपक दामोदर यादव
पत्रकार (२) सागर धनाजी मांगले
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८३ शिवडी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले
पत्रकार (२) राज रामचंद्र पोवार
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८४ भायखळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दयानंद श्रीपती केंजळेकर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८५ मलबार हिल विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजेश चंद्रकांत भोर
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८६ मुंबादेवी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) संजय शशिकांत लिमकर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
मुंबई शहर जिल्हा (कोकण विभाग)
१८७ कुलाबा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८८ पनवेल विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अतुल दत्ता डावरे 
पत्रकार (२) अनिकेत संजय सिंह 
पत्रकार (३) अमानुल्ला सुलेमान मुल्ला  
पत्रकार (४) अश्विनी निवृत्ती म्हात्रे  
पत्रकार (५) आशा दादासाहेब घालमे 
पत्रकार (६) उमेश किसन शिवशरण 
पत्रकार (७) विलास मनोहर गायकवाड
पत्रकार (८) किरण ईश्वरा चिले 

पत्रकार (९) किशोर जणू पाटील 
पत्रकार (१०) केतन रामचंद्र मांगलोरकर 
पत्रकार (११) कैलास पोपट रक्ताटे
पत्रकार (१२) गोरक्षनाथ सुरेश झोडगे
पत्रकार (१३) गोरक्षनाथ बाळू नेहरकर
पत्रकार (१४) छाया चंद्रदास म्हात्रे
पत्रकार (१५) जगदीश दशरथ क्षीरसागर
पत्रकार (१६) विजय बाळाराम दुंद्रेकर
पत्रकार (१७) जितेंद्रकुमार विश्वकर्मा 
पत्रकार (१८) दिनेश नवनाथ घोलप
पत्रकार (१९) दिलीप सदाशिव पाटील
पत्रकार (२०) धनाजी माणिकराव पुदाले
पत्रकार (२१) नागेंद्रनाथ मारुती दहिहंडे
पत्रकार (२२) निशा विनोद माने
पत्रकार (२३) पंकज हिंमतराव मोरे
पत्रकार (२४) पंडित धनजी फंगाळ 
पत्रकार (२५) पूनम उमेश शिवशरण
पत्रकार (२६) भानुदास काशिनाथ आमले
पत्रकार (२७) मच्छिंद्र दगडू पाटील
पत्रकार (२८) राजपाल रावजी शेगोकर
पत्रकार (२९) वरद राजेश चोपडे
पत्रकार (३०) वसीम सलीम शेख
पत्रकार (३१) विजय बाळाराम दुंद्रेकर

पत्रकार (३२) विजय शिरसाठ
पत्रकार (३३) विनोद सदाशिव माने
पत्रकार (३४) विलास मनोहर गायकवाड
पत्रकार (३५) शाहीन अब्दुल शेख
पत्रकार (३६) सचिन भिवदास तांबे

पत्रकार (३७) संतोष शिवदास आमले

पत्रकार (३८) संतोष संपत जांभळे
पत्रकार (३९) सावित्रा देविदास शेटे
पत्रकार (४०) सुगंधा सुरेश बुल्लू
पत्रकार (४१) सुनील आत्माराम हिरे
पत्रकार (४२) सुरेश आत्माराम भोईर
पत्रकार (४३) सुहास धर्माजी कळंबे
पत्रकार (४४) रिक्त
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१८९ कर्जत खालापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नितेश गोविंद मसणे 
पत्रकार (२) भास्कर दगा सूर्यवंशी 
पत्रकार (३) रामदास जनार्दन माळी 
पत्रकार (४) विजय पितांबर खेडकर
पत्रकार (५) शितल किरण पाटील
पत्रकार (६) रिक्त

रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९० उरण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तृप्ती घनश्याम भोईर 
पत्रकार (२) दिप्ती वसंत पाटील
पत्रकार (३) नंदकुमार अंकुश तांडेल 
पत्रकार (४) नरेश नामदेव म्हात्रे
पत्रकार (३) राम कुंडलिक ढाकणे
पत्रकार (४) सचिन तुकाराम काजरोलकर
पत्रकार (५) रिक्त

रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९१ पेण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) भूषण नारायण महाडिक
पत्रकार (२) स्मिता सुनिल कुथे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रायगड जिल्हा (ककण विभाग)
१९२ अलिबाग विधनसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) बाबुराव रावसाहेब गोळे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९३ श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नंदकुमार वसंत चौलकर   
पत्रकार (२) राजकुमार प्रतापराव मुंढे
पत्रकार (३) सचिन वामन पवार
पत्रकार (४) संतोष कृष्णा मांजरेकर
पत्रकार (५) रिक्त  
रायगड जिल्हा (कोकण विभाग)
१९४ महाड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनिल केशव महाडिक 
पत्रकार (२) किशोर दगडू किर्वे 
पत्रकार (३) नितेश जनार्दन पुरारकर
पत्रकार (४) परशुराम हरीश्चंद्र आंबेतकर
पत्रकार (५) मंगेश गणेश मोरे 
पत्रकार (६) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९५ जुन्नर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) चंद्रशेखर तुकाराम गडगे   
पत्रकार (२) नित्यानंद वामन नेवकर
पत्रकार (३) पोपट सुंदरराव कुरुंद
पत्रकार (४) विशाल लक्ष्मण साळवे
पत्रकार (५) रिक्त 
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९६ आंबेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) गणेश तुळशीराम वाळूंज 
पत्रकार (२) रविंद्र मारुती बोऱ्हाडे 
पत्रकार (३) राजेंद्र ज्ञानदेव जाधव 
पत्रकार (४) रामदास बाळकृष्ण हात्ते
पत्रकार (५) शहाजी हरिभाऊ पवार
पत्रकार (६) रिक्त 

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९७ खेड आळंदी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ईश्वर वसंत ठाणगे
पत्रकार (२) गणेश रावसाहेब खेडकर 
पत्रकार (३) गौतम चांगदेव लोखंडे 
पत्रकार (४) जगदीश धोंडीराम बल्लाळ
पत्रकार (५) सौ.तेजस्विनी भूषण बिऱ्हाडे
पत्रकार (६) दिपक किसन बोंबले    

पत्रकार (७) भूषण रमेश बिऱ्हाडे
पत्रकार (८) रिक्त 

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९८ शिरूर हवेली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अक्षय आदिनाथ वेताळ
पत्रकार (२) ऋषिकेश चंद्रकांत नरके
पत्रकार (३) कुमार शंकर उगाडे
पत्रकार (४) गणेश शंकर पाटोळे
पत्रकार (५) गणेश रामदास हरगुडे 
पत्रकार (६) गोरोबा मालबा पवार
पत्रकार (७) दत्तात्रय तुकाराम ढवळे
पत्रकार (८) दिपक उत्तम गिरी
पत्रकार (९) परमेश्वर नागनाथ लोंढे

पत्रकार (१०) मंगेश हनुमंत कणसे
पत्रकार (११) महादेव नागनाथ खंडागळे

पत्रकार (१२) मोहन नागोराव कदम
पत्रकार (१३) राजू रोशन जंगूठा
पत्रकार (१४) राहुल विनायक हरगुडे
पत्रकार (१५) विजय विश्वनाथ देडे
पत्रकार (१६) श्रावण बाजीराव बांडे

पत्रकार (१७) श्रीनिवास अशोक पाटील
पत्रकार (१८) संकेत रामभाऊ मेश्राम
पत्रकार (१९) संतोष भीमराव बुधवत
पत्रकार (२०) संदिप दत्तात्रय बनसोडे
पत्रकार (२१) सहदेव नागनाथ खंडागळे
पत्रकार (२२) सुजय अरविंद लोणकर
पत्रकार (२३) सुजित आबासाहेब मैड
पत्रकार (२४) सुहानी सुहास दिघे
पत्रकार (२५) सुहास दत्तात्रय दिघे
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
१९९ दौंड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अविनाश मोहन लोंढे  
पत्रकार (२) कृष्णा आबासाहेब गुंड
पत्रकार (३) निलेश लालासो रडे 
पत्रकार (४) मनोज नाना दौंडकर
पत्रकार (३) महेश धोंडीबा चव्हाण
पत्रकार (४) मोहन किसन गंगावणे
पत्रकार (५) रिक्त
   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०० इंदापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) महादेव मारुती काळे  
पत्रकार (२) संतराम प्रभू शिंदे   
पत्रकार (३) सुंदर दगडू कुसाळकर
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०१ बारामती विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अभिजित बाळासो डांगे  
पत्रकार (२) राहुल महादेव जगताप
पत्रकार (३) विनोद दिलीप गोलांडे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०२ पुरंदर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल अशोक कासार  
पत्रकार (२) धनंजय आनंद कामथे 
पत्रकार (३) प्रतिक गणेश जाधव 
पत्रकार (४) प्रमोद दादासो झेंडे 
पत्रकार (५) प्रशांत तुकाराम शेंडकर 
पत्रकार (६) महेश काळूराम कड
पत्रकार (७) रणजीत नामदेव खारतोडे
पत्रकार (८) विक्रम चंद्रकांत माळवदकर
पत्रकार (९) विश्वास पांडुरंग गद्रे   

पत्रकार (१०) सिद्धनाथ तुळशीराम ठवाळ
पत्रकार (११) सोमनाथ सदाशिव काळाणे
पत्रकार (१२) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०३ भोर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ज्ञानसिंग दामोदर भिसन 
पत्रकार (२) नितेश धोंडीबा पिलाने 
पत्रकार (३) निलेश रामचंद्र गोसावी
पत्रकार (४) शांतीरत्न भारत पाईकराव
पत्रकार (५) समीर तुकाराम काळहाणे
पत्रकार (६) रिक्त  

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०४ मावळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अक्षय शामराव कदम  
पत्रकार (२) गोपाळ मंचकराव भालेराव
पत्रकार (३) जॉनी होणारथ फर्नाडीस
पत्रकार (४) रज्जाक साहेबलाल शेख
पत्रकार (५) रिक्त    
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०५ चिंचवड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) चंद्रशेखर भिमराव पवार  
पत्रकार (२) मदन शंकरराव फाळके
पत्रकार (३) सरिता सचिन डोंगरे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०६ पिंपरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ओंकार साहेबराव ठाकरे 
पत्रकार (२) मकबूल मेहबूब शेख
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०७ भोसरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अतुल नामदेव त्रिभुवन
पत्रकार (२) उद्धव मुरलीधर नहाटे  
पत्रकार (३) दीपक दिनकर गरड
पत्रकार (४) नम्रता नितीन सुपे
पत्रकार (५) संतोष गणपत खामकर

पत्रकार (६) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०८ वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमित अरुण उतर्यम  
पत्रकार (२) दुर्योधन दिगंबर दळवी  
पत्रकार (३) निलेश प्रकाश जाधव
पत्रकार (४) प्रमोद वासुदेव ढंगारे
पत्रकार (५) स्वामी दिगंबर दळवी
पत्रकार (६) रिक्त      

पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२०९ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) भानुदास त्रिंबक भवर  
पत्रकार (२) विनोद विलासराव शिंदे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१० कोथरूड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२११ खडकवासला विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नवनाथ शिवाजी कांबळे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१२ पर्वती विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) तुषार चंद्रकांत पाटील 
पत्रकार (२) संतोष रघुनाथ म्हसकर
पत्रकार (३) संदीप ज्ञानेश्वर चव्हाण
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१३ हडपसर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिगंबर अर्जुन जोगदंड   
पत्रकार (२) पवन अंबिकाप्रसाद गुप्ता
पत्रकार (३) बाळासाहेब अजिनाथ दाभाडे
पत्रकार (४) सचिन संभाजी शेवाळे
पत्रकार (५) रिक्त   
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१४ पुणे छावणी (कॅन्टोमेंट) विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
पुणे जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२१५ कसबा पेठ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१६ अकोले विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१७ संगमनेर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१८ शिर्डी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राकेश प्रकाश जगताप
पत्रकार (२) रेणुका सुनील दिघे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२१९ कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) बापू परभत घुमरे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२० श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२१ नेवासा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) कमलेश अनिलराव शेवाळे
पत्रकार (२) समीर आशामिया शेख
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२२ शेवगाव पाथर्डी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आफताब नजीर शेख
पत्रकार (२) दिपक घनशाम भोसले
पत्रकार (३) सुयोगकुमार मिठठू कोळेकर
पत्रकार (४) सुरेश भगवान पाटील
पत्रकार (५) सुरेश अशोक विधाते
पत्रकार (६) रिक्त 

नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२३ राहुरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राहूल सुधाकर दिघे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२४ पारनेर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजकुमार संपतराव इकडे  
पत्रकार (२) विकास संपत आहेर  
पत्रकार (३) विठ्ठल शिवाजी वाबळे
पत्रकार (४) शाकीर नुरमहम्मद शेख
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२५ नगर शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) ज्योती सुभाष उढाणे  
पत्रकार (२) रोहित मदनलाल गांधी
पत्रकार (३) सुदर्शन अंबादास कराळे
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२६ श्रीगोंदा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विजय कुंडलिक मांडे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
नगर जिल्हा (उत्तर महाराष्ट्र विभाग)
२२७ कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आकाश बाबासाहेब कटके
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२८ गेवराई विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मारोती सर्जेराव गाडगे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२२९ माजलगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनंत बाबासाहेब कोरडे  
पत्रकार (२) गोपाळ बाजीराव तौर
पत्रकार (३) नामदेव माणिकराव सोजे
पत्रकार (४) शरद कालिदास शिंदे
पत्रकार (५) रिक्त  
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३० बीड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) उमेश विनायक रसाळ   
पत्रकार (२) गफ्फार रेहमान पठाण
पत्रकार (३) दिनेश सुभाष शिंदे
पत्रकार (४) शरद लक्ष्मण आंदुरे
पत्रकार (५) रिक्त  
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३१ आष्टी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३२ केज विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दिपक विलास धन्वे  
पत्रकार (२) महादेव पांडुरंगराव दळवे   
पत्रकार (३) विक्रम विनायक कुरुंद
पत्रकार (४) श्रीनिवास भारत धायगुडे
पत्रकार (५) संतोष बापूराव सुरवसे
पत्रकार (६) रिक्त  

बीड जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३३ परळी वैजनाथ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मधुकर विश्वनाथ शिंदे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दत्ता वैजिनाथ गोरे 
पत्रकार (२) दत्तात्रय अशोकराव जोशी 
पत्रकार (३) वर्धमान शितलनाथ कोंडेकर
पत्रकार (४) श्रीपाद हनुमंत कुलकर्णी
पत्रकार (५) रिक्त     
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) संजय गोपालराव सासवडे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३६ अहमदपूर – चाकूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नरसिंग वागंबर कोरपे 
पत्रकार (२) बस्वेश्वर राजेश्वर पाटील
पत्रकार (३) शिवाजी मुरलीधर सूर्यवंशी  
पत्रकार (४) संदीप नागनाथ गुंडरे
पत्रकार (५) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३७ उदगीर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) साजीद अत्तउल्लाखान पठाण
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३८ निलंगा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) परबत मुरलीधर माने 
पत्रकार (२) प्रभाकर केशवराव चोचंडे
पत्रकार (३) राजकुमार शेषेराव काळे 
पत्रकार (४) राम शिवाजी समठाणे
पत्रकार (५) विक्रम राजेंद्र कुंभार
पत्रकार (६) संजीव हरीश्चंद्र कांबळे

पत्रकार (७) रिक्त
लातूर जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२३९ औसा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४० उमरगा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आनंद राजेंद्र बागल
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४१ तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अनवर महेमूद शेख  
पत्रकार (२) कैलास मोतीराम अडसुळे  
पत्रकार (३) बलराम उद्धवराव सासवडे  
पत्रकार (४) बाबासाहेब भागवत भोसले
पत्रकार (५) महेश श्रावण खंडागळे
पत्रकार (६) रोहित राम कानडे
पत्रकार (७) लहू बाळासाहेब पारडे
पत्रकार (८) विश्वास विष्णुपंत नायगावकर
पत्रकार (९) संतोष सुरेश पुदाले
पत्रकार (१०) हनुमंत राजकुमार सुरवसे
पत्रकार (११) रिक्त   
  
धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४२ धाराशिव शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल प्रभाकर कुलकर्णी   
पत्रकार (२) प्रकाश मदनलाल बजाज 
पत्रकार (३) बालाजी चांगदेव मुंडे  हनुमंत सर्जेराव देशमुख
पत्रकार (४) मोहन प्रल्हादराव गरड
पत्रकार (५) विकास विष्णुपंत कुलकर्णी
पत्रकार (६) विजय गोविंद वाघे
पत्रकार (७) हनुमंत सर्जेराव देशमुख
पत्रकार (८) रिक्त

धाराशिव जिल्हा (मराठवाडा विभाग)
२४३ भूम-परांडा-वाशी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अमोल सुभाष चोथवे
पत्रकार (२) प्रल्हाद लक्ष्मण अडागळे
पत्रकार (३) भरत नवनाथ सुरवसे
पत्रकार (४) विनोद बिभीषण यादव
पत्रकार (५) रिक्त 
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४४ करमाळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विकास नारायण आमृळे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४५ माढा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) एकनाथ शहाजी लेंडवे
पत्रकार (२) जयराम राजाराम गाडे
पत्रकार (३) सुधीर रामदास आंद
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त    
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४६ बार्शी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अशपाक जवाहर आतार  
पत्रकार (२) अहमद ईसाक मुजावर
पत्रकार (३) इरफान सलीम बागवान
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४७ मोहोळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अशपाक लतीफ मुजावर
पत्रकार (२) मल्हारी रावसाहेब दरगुडे
पत्रकार (३) मुज्जफर दिलावर मुजावर
पत्रकार (४) रविराज बाळू काळे
पत्रकार (५) रिक्त    
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४८ सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अजाज मुस्तफा शेख
पत्रकार (२) निशांत सुनिल वाघमारे  
पत्रकार (३) रविशंकर अनिलकुमार नायकोडी
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२४९ सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रदिपकुमार प्रकाश शिंदे  
पत्रकार (२) प्रशांत बाबासाहेब भोसले
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५० अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अजमेर महेबुब शेख
पत्रकार (२) आकाश महादेव कांबळे
पत्रकार (३) ज्ञानेश्वर शिवलिंग गुरव
पत्रकार (४) दिलशाद अल्लाबक्ष मणुरे
पत्रकार (५) राजशेखर प्रकाश गुरव

पत्रकार (६) शिवचलप्पा शिवपुत्र गौडगाव 
पत्रकार (७) श्रीकांत शरणप्पा रावजी
पत्रकार (८) सिद्धार्थ विठ्ठल खेड
पत्रकार (९) रिक्त
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५१ सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) साहेबराव भारत परबत
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५२ पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) जावेद आमीन शेख   
पत्रकार (२) महंमद हुसेन तांबोळी   
पत्रकार (३) मुजम्मील कमलीवाले 
पत्रकार (४) वसिम बशीर शेख
पत्रकार (५) विकास लक्ष्मण सरवळे  
पत्रकार (६) शिवलिंग दत्तात्रय पेंडपाले
पत्रकार (७) सलीम गुलाब मणेरी  
पत्रकार (८) सागर बनाप्पा खांडेकर
पत्रकार (९) सुनील दत्तात्रय पोरे
पत्रकार (१०) सुमंत दत्तात्रय रणदिवे
पत्रकार (११) रिक्त
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५३ सांगोला विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) प्रकाश श्रीरंग धांडोरे
पत्रकार (२) हणमंत काका करडे
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सोलापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५४ माळशिरस विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) निळकंठ नेताजी हजारे 
पत्रकार (२) शहानवाज शमशुद्दिन शेख
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५५ फलटण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजेंद्र तुकाराम हगारे
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५६ वाई महाबळेश्वर खंडाळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) चैतन्य दिपक दवे  
पत्रकार (२) देवानंद खंडू पवार
पत्रकार (३) राहुल सुभाष शेलार 
पत्रकार (४) सचिन दशरथ सपकाळ
पत्रकार (५) रिक्त 
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५७ कोरेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) नामदेव बाबुराव भोसले  
पत्रकार (२) मोहन शंकरराव फाळके
पत्रकार (३) राजेंद्र व्यंकटराव जगताप
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त   
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५८ माण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) दत्तात्रय सयाजी फाळके
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२५९ कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त     
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६० कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) चंद्रकांत भिमराव पवार
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६१ पाटण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सातारा जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२६२ सातारा शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६३ दापोली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) उमेश केशव तबीब
पत्रकार (२) कृष्णा राजाराम श्रावणपाटील
पत्रकार (३) रुपेश सुधीर खताते
पत्रकार (४) विश्वनाथ दगडू पाटील
पत्रकार (५) रिक्त

रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६४ गुहागर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६५ चिपळूण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६६ रत्नागिरी शहर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) अभिजित विनायक घनवटकर
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६७ राजापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
रत्नागिरी जिल्हा (कोकण विभाग)
२६८ कणकवली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२६९ कुडाळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सिंधुदुर्ग जिल्हा (कोकण विभाग)
२७० सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) आशिष पांडुरंग रेपे 
पत्रकार (२) प्रकाश केरबा माने
पत्रकार (३) शरद आनंदा दासव
पत्रकार (४) सागर आनंदा दासव
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७३ कागल विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७७ शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) मोहन परशुराम शिंदे
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

कोल्हापूर जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८१ सांगली विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) विनायक भिमराव सूर्यवंशी
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त  
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८२ मिरज विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) निशांत बाळासाहेब माळी
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८३ इस्लामपूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८४ शिराळा विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त 
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८५ पलूस कडेगाव विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८६ खानापूर विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) रिक्त
पत्रकार (२) रिक्त
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८७ तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) संजय रामचंद्र लुगडे
पत्रकार (२) सुर्यकांत जयराम माने
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त
सांगली जिल्हा (पश्चिम महाराष्ट्र विभाग)
२८८ जत विधानसभा मतदार संघ
विधानसभा प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजू विठ्ठल सावंत
पत्रकार (२) रिक्त 
पत्रकार (३) रिक्त 
पत्रकार (४) रिक्त 
पत्रकार (५) रिक्त

========= + ========= + =========

कर्नाटक राज्यातील पत्रकार
कर्नाटक प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) शरद हणमंतराव खपले
पत्रकार (२) उत्तम बळीराम माळी
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

मध्यप्रदेश  राज्यातील पत्रकार
मध्यप्रदेश प्रमुख : रिक्त
पत्रकार (१) राजकुमार नारायण पाटील
पत्रकार (२) राजू मोतीलाल हटकर
पत्रकार (३) रिक्त
पत्रकार (४) रिक्त
पत्रकार (५) रिक्त

खालील लिंक वर क्लिक करून पत्रकार नियमावली उघडून पहा, समजून घ्या..

पत्रकार नियमावली लिंक 👇
https://youtu.be/WIfL13Jiphc