सन २०२२ सालामध्ये जाहिराती दिलेल्या पत्रकारांची यादी

सन २०२२ सालामध्ये जाहिराती दिलेल्या पत्रकारांची नावे, कोणत्यावेळी जाहिरात दिली होती. कोणाची जाहिरात होती. जमा रक्कम या सर्वांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. 

१.

२.

३.

४.

५.