बाळकडू अधिकृत पत्रकार यादी सन २०२३ (अनामत रक्कम जमा केलेल्या पत्रकारांची नावे)

राज्य दैनिक बाळकडू अधिकृत पत्रकार यादी सन २०२३ 

वार्षिक १२ हजार रुपये जाहिरातीचे टार्गेट प्रत्येक पत्रकारासाठी आहे. त्यातील २५ टक्के म्हणजे ३ हजार रुपये अनामत स्वरूपात जमा करायचे आहेत. १२ हजार रुपये जाहिरात टार्गेट पूर्ण झाल्यावर अनामत रक्कम परत दिली जाईल. जर वर्षभरात देखील जाहिरात टार्गेट पूर्ण झाले नाही तर अनामत रक्कम परत मिळणार नाही, जाहिरात मध्ये वळते करून घेतली जाईल. 

अनामत रक्कम जमा केलेल्या पत्रकारांची नावे पुढीलप्रमाणे. 

१. सहदेव खंडागळे 
२. नंदू वारुंगसे  
३. बाळकृष्ण वाळूंज 
४. मनोज सुरोसे 
५. जगन्नाथ रासवे 
६. राजू शिंदे 
७. संतोष राजाराम आव्हाळे 
८. विजय काळे 
९. राष्ट्रपाल भावे 
१०. संदीप ठोंबरे 
११. गोपाळ कळसकर 
१२. प्रमोद शिंदे 
१३. वसंत श्रीराम माने 
१४. गणेश धर्मदास पवार 
१५. महेश पाटील 
१६. विजय पिसे 
१७. पांडुरंग शिवतारे 
१८. नीलेश सातपुते 
१९. संदीप अधिकारी 
२०. भगवान खरे 
२१. नरेश खोबे 
२२. संदीप गुळवे 
२३. जान्हवी गुळवे 
२४. राजू जुंगूठा 
२५. नानासाहेब राजोळे 
२६. गजानन काळे पाटील 
२७. संभाजी हरी सूर्यवंशी 
२८. शहा धात्रक 
२९. भानुदास भंवर  
३०. दिलीप पाटील 
३१. सोमनाथ काळाणे
३२. कांता राठोड 
३३. सुनील जाबर 
३४. शहानवाज शेख 
३५. सिद्धार्थ खेड 
३६. गणेश महाडीक 
३७. सुधीर प्रधान 
३८. शैलेश चव्हाण 
३९. भूषण महाडीक 
४०. रवींद्र खांडे 
४१. दत्तात्रय फाळके 
४२. संदीप गुंडरे 
४३. सदाशिव माकडे 
४४. दत्तात्रय ढवळे 
४५. रोहित शिंदे 
४६. प्रकाश मराठे 
४७. पुंडलीक साखरे 
४८. पवन चंबूलवार 
४९. विजय बनसोडे 
५०. संदेश साळुंके  
५१. राजेंद्र जगताप 
५२. मधुकर केदार 
५३. अनिल तरडे 
५४. नीलेश आईर 
५५. संजय राऊत 
५६. गंगाधर संजय कदम 
५७. नंदकूमार तांडेल 
५८. प्रकाश मराठे 
५९. केदार जोशी 
६०. मिलिंद पाटील 
६१. संतोष सुरेश पुदाले 
६२. बालाजी संभाजी पोशट 
६३. संजय झगडे 
६४. पंडित फंगाळ
६५. तनुज बल्लेवार 
६६. सादीक बागवान 
६७. कृष्णाहरी राजगिरी 
६८. महेश वसंतराव जगदाळे 
६९. तुषार मधुकर भोईर 
७०. बापू घुमरे 
७१. रुपेश पितांबरे 
७२. ईशलेशकुमार रहंगडाले 
७३. सुनील हिरे 
७४. समीर काळहाणे 
७५. संदीप कोठे 
७६. मंगेश सुरवसे 
७७. नीलेश गवळे 
७८. साहेबराव परबत 
७९. लिंगोजी कदम 
८०. नारायण महाजन 
८१. सुगंधा बुल्लू 
८२. मनोज कदम 
८३. ओमप्रकाश कृष्णापुरे
८४. सुनील काकड 
८५. संतोष धामोने 
८६. राजकुमार नारायण पाटील 
८७. गायकवाड सर रायगड 
८८. हरीदास बनसोड 
८९. रवीचंद्र देशमुख 
९०. रामेश्वर कुटे 
९१. अक्षय सावंत 
९२. संतोष जाधव 
९३. बद्रीप्रसाद पांडे 
९४. संदीप खारतोडे 
९५. वसंत वडस्कर 
९६. निंबा अर्जुन पाटील 
९७. श्रीनिवास पाटील 
९८ . अल्केश महल्ले 
९९ . संतोष आमले 
१०० . भुवनेश्वरी हेगडे 
१०१. मिना नागटिळक 
१०२. अजय पुजारी 
१०३. अमोल राऊत 
१०४. नितीन कुलकर्णी 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४. 
११५.
११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७. 
१३८. 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५०.