हिंगोली

हिंगोली जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

 

 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

(श्री.गोपालराव सरनायक यांचे संदर्भाने )
१) श्री. गोपालराव तुकारामजी सरनायक – (बाळकडू हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी) 

(श्री.चंद्रकांत मस्के यांचे संदर्भाने )
१) श्री.चंद्रकांत कोंडबाराव मस्के – (बाळकडू हिंगोली लोकसभा प्रतिनिधी)