अकोला

” अकोला जिल्हा – सभासद यादी “

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर – वार्षिक वर्गणी १०००/- रुपये)
कालावधी : १ जानेवारी २०२०  ते ३१ डिसेंबर २०२०
१)
२)
३)
४)
५)

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर – वार्षिक वर्गणी १००/- रुपये)
कालावधी : १ जानेवारी २०२०  ते ३१ डिसेंबर २०२०

०२८ अकोट विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०२९ बाळापुर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०३० अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०३१ अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)

०३२ मुर्तीजापूर विधानसभा मतदार संघ
१)
२)
३)
४)
५)