मुंबई

मुंबई शहर व उपनगर जिल्हे – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

 

 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

 

(श्री.पंडित मोहिते-पाटील यांचे संदर्भाने )
१. श्री. अभिषेक वि.घोसाळकर.  (मा.नगरसेवकसंचालक मुंबई बँक)
२. श्रीमती. हंसाबेन देसाई   (मा.नगरसेविकामा.प्रभाग समिती अध्यक्ष)
३. मा.आ.श्री. विलास पोतनीस. (विभागप्रमुख विभाग क्र.१)
४. श्री. दामोदर म्हात्रे. (उपविभागप्रमुख)
५. श्री. बाळकृष्ण ढमाले. (शाखाप्रमुख)
६. सौ. सुलोचना एन.नौकुडकर. (जेष्ठ शिवसैनिक)
७. श्री. प्रकाश ठाकुर (माजी शाखाप्रमुख) 
८. श्री. विजय आर. सावंत. (जेष्ठ शिवसैनिक)
९. श्री. विश्वनाथ नेरुरकर (शिवसेना उपनेते) 
१०. श्री. विजय वालावलकर. (उपविभागप्रमुख) 
११. श्री. श्रीधर ब. रावराणे. (माजी शाखाप्रमुख) 

 
(श्री.जयदिप साळेकर यांचे संदर्भाने )
१) श्री. जयदिप बबनराव साळेकर  – (बाळकडू मुंबई उपनगर जिल्हा प्रतिनिधी)

(श्री.पंडित मोहिते-पाटील यांचे संदर्भाने )
१. श्री. पंडित मोहिते-पाटील.
२. श्री. उदेश पाटेकर. (माजी नगरसेवक)   
३. श्री. प्रकाश वि. सुर्वे.(काका) 
४. श्री. दिपक विष्णु नाईक 
५. श्री. राजेंद्र ला. जाधव. 
६. श्री. सुनिल वा. कांदोळकर 
७. श्री. प्रकाश कारकर साहेब. (शिवसेना माजी विभागप्रमुख) 
८. श्री. भालचंद्र म्हात्रे. (शिवसेना उपविभागप्रमुख)
९. सौ. शकुंतला प्र. शेलार. (महिला उपविभाग संघटक)
१०. श्री. शिरीष सावंत.  (शाखाप्रमुख)
११. श्री. गणेश जयराम पवार  
१२. श्री. आत्माराम ना. राऊत    
१३. श्री. जगदीश ला. जाधव    
१४. श्री. सुखदेव हनुमंता कुंचीकोरवे     
१५. श्री. मारुती जयवंत सोनकांबळे     
१६. श्री. शंकर(बबलू) हनुमंता जाधव    
१७. श्री. मनीष जनार्दन जाधव    
१८. श्री. अतुल तावडे.  (शाखाप्रमुख)
१९.  श्री. जगदीश भोवड.
२०. श्री. चंद्रकांत गोपाळे 
२१. श्री. विकास साटम. (गटप्रमुख)
२२. श्री. वासुदेव मोकल. (जेष्ठ शिवसैनिक) 
२३. श्री. अनंत शेडे ( जेष्ठ शिवसैनिक )  
२४. श्री. उदय भास्करराव सुर्वे  (उपशाखाप्रमुख) 

श्री.हेमंत शेरखाने यांचे संदर्भाने )
१) श्री. हेमंत रामू शेरखाने – (बाळकडू चांदिवली विधानसभा प्रतिनिधी)

(श्री.दिपक खरात  यांचे संदर्भाने )
१. श्री.दयानंद दगडू शिंदे.

(श्री.आनंद मांडरे यांचे संदर्भाने )
१) श्री. आनंद गणपत मांडरे – (बाळकडू अणुशक्तीनगर विधानसभा प्रतिनिधी)

चेंबूर (मुंबई)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.यांचे संदर्भाने )

सायन (मुंबई)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.यांचे संदर्भाने )

विभाग १० :- धारावीवडाळामाहीमदादर

धारावी (मुंबई)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.यांचे संदर्भाने )

वडाळा (मुंबई)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.दिपक खरात  यांचे संदर्भाने )
१. श्री. सुरेश गणपत काळे.

(श्री.सचिन माने  यांचे संदर्भाने ) 
१) श्री. सचिन शशिकांत माने – (बाळकडू वडाळा विधानसभा प्रतिनिधी)

(श्री.दिपक यादव यांचे संदर्भाने )
१) श्री.दिपक दामोदर यादव – (बाळकडू वरळी विधानसभा प्रतिनिधी)

शिवडी (मुंबई)

सभासद कालावधी – जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९
(श्री.ज्ञानेश्वर घुले यांचे संदर्भाने )
१. श्री. ज्ञानेश्वर प्रभाकर घुले – (बाळकडू शिवडी विधानसभा प्रतिनिधी)  
२) श्री. संतोष शंकर चिकने
श्री. रामचंद्र कृष्णा पाटील
श्री. मयूर रामदास फुलवडे