रायगड

रायगड जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

 

 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

 

 

(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. उमेश नारायण सावंत – (शिवसेना ग्रा.सं.कक्ष कर्जत तालुकाप्रमुख)
(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. किरण काशिनाथ हाडप – (शिवसेना ग्रा.सं.कक्ष खालापूर तालुकाप्रमुख)
(श्री.संग्राम ठाकूर  यांचे संदर्भाने )
१) श्री. संग्राम भाऊ ठाकूर – (बाळकडू रायगड जिल्हा प्रतिनिधी)
२) श्री. बबन नामदेव पाटील – (शिवसेना माजी जिल्हा प्रमुख रायगड)
३) श्री. मंगेश मधुकर ठाकूर 
४) श्री. जहेश तुकाराम पाटील 
५) श्री. हितेश प्रभाकर कोळी  
६) श्री. स्वप्नील श्याम ठाकूर 

(श्री.निलेश म्हात्रे यांचे संदर्भाने )
१) श्री.निलेश वसंत म्हात्रे – (बाळकडू रायगड लोकसभा प्रतिनिधी)
२ ) श्री. संजय शांताराम म्हात्रे 
३) श्री. अविनाश पांडुरंग बोरकर

(श्री.बाबुराव गोळे यांचे संदर्भाने )
१) श्री. बाबुराव रावसाहेब गोळे – (बाळकडू मुरुड तालुका प्रतिनिधी)