सोलापूर

सोलापूर जिल्हा – सभासद यादी”

दैनिक बाळकडू प्रिंट पेपर सभासद
(छापील पेपर वार्षिक वर्गणी १००० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२० 

 

 

दैनिक बाळकडू डिजिटल पेपर सभासद
(डिजिटल पेपर वार्षिक वर्गणी १०० रुपये)
कालावधी : १ मे २०१९  ते ३० एप्रिल २०२०

. श्री.दिलीप महादेव वाघमारे.
(श्री.जीवन पाटील यांचे संदर्भाने )
१. श्री. बाळकृष्ण शंकर कलुबर्मे.